• אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  יישום החלטות ועדות מעקב

  ביולי 2013 פנתה רופאה מומחית, המועסקת בבית חולים של שירותי בריאות כללית. הרופאה נעדרה מעבודתה 7 ימים לא רצופים.

  על פי החלטת ועדת מעקב מיום 23/4/12 נקבע החישוב הבא:

  חסר בשעות העבודה ביחידות זמן בנות 8 שעות (החסר ייספר בחישוב חודשי מצטבר של שעות העבודה החודשיות שבוצעו בפועל, לא כולל שעות נוספות), יביא לקיזוז "כוננות על", כוננות מינהל, או יום ערך אחד ממכסת הכוננויות החודשית של מנהל. 

  למרות ההחלטה הנ"ל קוזזו לרופא אשר נעדר 7 ימים לא רצופים, 8 ימי כוננות על. 

  בעקבות פנייתה של עו"ד ממחלקת יחסי עבודה של הר"י לבית החולים, הסתבר כי חישבו את יום שבת כיום נוסף בו הוא נעדר והנושא טופל. 

  הרופא קיבל בחזרה את התגמול שירד משכרו וזאת בהתאם להחלטת ועדת המעקב.