• אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  השתלמות וחופשת השתלמות

  רופא בתת התמחות "המועסק בשירותי בריאות כללית" פנה וביקש החזר בשיעור של 2/3 מהסכום אותו שילם עבור דמי הרישום והוצאות הנסיעה לקורס אוניברסיטאי.

  הרופא נענה בשלילה בנימוק כי ההחזרים ניתנים למתמחים בבתי החולים אך לא בקהילה.

  מסקנות ועדת הארבעה מיום  ובדיקות 4.3.76 שהוקמה מכוח ס' 31 להסכם הקיבוצי 30.08.73 קובעות כי "הרופאים המתמחים המשתתפים בקורסים אוניברסיטאיים, יקבלו מהמוסד המעסיק השתתפות של שני שליש מדמי הרישום לקורסים אלה וכן ישא המוסד בהוצאות הנסיעה של רופאים המועסקים בבתי החולים המרוחקים 25 ק"מ ומעלה ממקום הקורס. הוצאות הנסיעה יהיו לפי תעריפי השירות הציבורי".

  עורכת דין ממחלקת יחסי עבודה פנתה בשמו להנהלת הקופה ודרשה כי יקבל החזר של 2/3 שליש מסכום דמי הרישום של הקורס שכן בהתאם להסכמים הנ"ל, כל הרופאים המתמחים זכאים להטבה זו וכן לתשלום דמי נסיעה במידה והמוסד הלימודי היה מרוחק 25 ק"מ ממקום עבודתם. בעקבות הפניה, הרופא קיבל את ההשתתפות המגיעה לו.