• אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פדיון ימי חופשה בגין יציאה לגמלאות

  רופא המועסק באחת מקופות החולים בהסכם קיבוצי, פנה למחלקת יחסי עבודה בהר"י בנושא ערך פדיון ליום חופשה, וטען כי שעות החופשה הוכפלו בערך שעה רגילה ולא בערך פדיון (גבוה יותר מערך שעה רגילה – כולל את רכיבי הברוטו הפנסיוני). הרופא פדה את ימי החופשה שלו מפאת יציאה לגמלאות.

  עו"ד מהמחלקה המשפטית פנה בעניינו למנהל מחלקת שכר בקופה האמורה. בהתאם לפנייתנו בוצע תיקון ושולמו רטרואקטיבית ימי החופשה שנוצלו על פי ערך שעה לפדיון.