• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  מקרים ותגובות


  זכות לקיצור יום עבודה ותוספת מעונות
  המקרה שהובא בפנינו עסק בקיצור חלקי של שבוע עבודה לאב מהקהילה הגאה אשר הביא לעולם ילד בשיתוף עם אם שאיננה בת זוגו לחיים. במסגרת הקיצור הופחתה משרתו של ...>>>


  יום מנוחה חליפי
  הזכאות ליום מנוחה חליפי עומדת במקרים הבאים...>>>


  מענקי בחינות למתמחים שביצעו התמחות על בחו"ל
  החלטת ועדת מעקב מיום 7.9.2014 הסדירה מענקי בחינות גם למתמחים בהתמחות-על שביצעו את התמחותם (כולה או חלקה) בחו"ל....>>>


  ותק לצורך קידום בדרגה במעבר בין מעסיקים
  רופא אשר פנה לצורך בדיקה האם בעת מעבר בין מעסיקים / מוסד למוסד ייחשב הוותק שלו לצורך קידומו בדרגה. במקרה זה עבד הרופא מעל שלוש שנים בדרגה 6 ועבר בין מעסיקים...>>>


  ביצוע תורנויות במהלך חל"ת שהינו המשך לחופשת לידה
  מתמחה שמאריכה חופשת לידה מעבר ל-14 שבועות הראשונים ונמצאת בחל"ת שאלה כיצד תוכל, אם בכלל ניתן על פי חוק, לתרום למחלקתה ולהצטרף לביצוע תורנויות בתקופה בה היא מצויה בחל"ת...>>>


  שינוי סטאטוס של רופאה קבועה בשירותי בריאות כללית במהלך הקדנציה של ניהול מרפאה   
  הרופאה, מנהלת מרפאה קטנה קיבלה מכתב דרישה מהנהלת הכללית לשינוי הגדרת המרפאה ותואר התפקיד ל"מנהלת שירות" זאת במהלך הקדנציה...>>>


  הר"י מנעה פיטורים של רופא קבוע מקופ"ח לאומית
  הרופא פוטר בעקבות טענתה של לאומית כי הוא עבר עבירת משמעת חמורה אשר מצדיקה פיטורים. הרופא הגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה והר"י התייצבה לצידו של הרופא בהליך וטענה כי הפרת...>>>


  תוספת חינוך לבריאות לרופאי טיפת חלב ובתי ספר
  עורכת דין ממחלקת יחסי עבודה בהר"י פנתה לעיריית פתח תקוה והצביעה על כך שהרופאים/ות המועסקים במסגרות הנ"ל אינם מקבלים את התוספת הקבועה להם בהסכמים הקיבוציים...>>> 


  החזר הוצאות כנסים
  לאחר מאבק ממושך של הר"י וחוות דעת של מומחה למיסוי, הונחו בתי החולים לנהוג באופן הבא: יבוצע החזר כספי מלא כנגד הצגת חשבוניות ותכתובות נדרשות, למתמחה עבור הרכיבים הבאים...>>>

  תשלום חליפי לרופאות בהריון (החל מחודש חמישי)
  פנתה למחלקה ליחסי עבודה רופאה שלא שילמו לה תשלום חליפי החל מהחודש חמישי להריונה שכן ביצעה תורנות אחת במהלך החודש אשר נחשב לחמישי בספירה. ...>>>


  תגמול לרופאים בשירות מילואים
  לאחרונה היו מספר פניות בודדות של רופאים המשרתים במילואים אשר ביקשו שנבדוק להם את תלוש השכר בחודש בו עשו שירות מילואים...>>> 


  מענק יובל
  באוקטובר 2013, פנתה רופאה בנוגע לזכאותה למענק יובל. הרופאה עתידה לפרוש בקיץ הקרוב...>>> 

  תוספת חינוך לבריאות
  לאחר התערבות מחלקת יחסי עבודה של ההסתדרות הרפואית יקבלו רופאים המועסקים בשלטון המקומי ובשלושת הערים ירושלים, חיפה ותל אביב, תוספת חינוך לבריאות...>>> 

  מענקים - מעבר בין מעסיקים
  לפני כשנה פנה למחלקת יחסי עבודה של הר"י רופא אשר ניגש לבחינת שלב א' שהורכבה משני חלקים. מענק הבחינות ניתן לרופא/ה...>>> 

  מענקי בחינות
  רופאה מומחית, אשר ביצעה התמחות בבי"ח של שירותי בריאות כללית, עברה את בחינת שלב ב' ב 2011, כעת, כמומחית, עובדת בביה"ח של המדינה... >>>

  פדיון חופשת מחלה שלא נוצלה
  רופא אשר עובד בבית חולים של שירותי בריאות כללית פנה למחלקת יחסי עבודה של הר"י לאחר שהודיע על סיום עבודתו בכתב, וביקש להסדיר זכויותיו... >>>


  דרגות לרופאים תחומיים
  רופא העובד בביה"ח בנצרת פנה למחלקת יחסי עבודה ותיאר כי במשך 20 שנות עבודתו, עמד דירוגו על 3+. על פי ההסכם החדש דירוגו צריך להיות 3ב... >>> 


  הורדה בדרגה עקב מעבר תפקיד
  רופא אשר עובד בבי"ח של שירותי בריאות כללית כמנהל מחלקה בדרגה 9+, התבקש על ידי הנהלת בה"ח לשנות את תפקידו ... >>>

  פדיון ימי חופשה בגין יציאה לגמלאות
  רופא המועסק באחת מקופות החולים בהסכם קיבוצי, פנה למחלקת יחסי עבודה בהר"י בנושא ערך פדיון ליום חופשה... >>> 


  עדכון הפרשות לקרן פנסיה
  רופא המועסק בבית חולים קפלן פנה פנה למחלקת יחסי עבודה של הר"י בכדי להסדיר את תנאי עבודתו. בהתאם להודעה שהועברה אליו הסתבר לרופא... >>>

  זכאותם של בני זוגם של רופאים /ות
  רופא המועסק בשירותי בריאות כללית זכאי לזכויות "פרסונאל" המקנות פטורים או הנחות מתשלום עבור תרופות, ביקורים... >>>


  השתלמות וחופשת השתלמות
  רופא בתת התמחות "המועסק בשירותי בריאות כללית" פנה וביקש החזר בשיעור של 2/3 מהסכום אותו שילם עבור השתתפות בקורס אוניברסיטאי... >>>


  יישום החלטות ועדת המעקב
  ביולי 2013 פנתה רופאה מומחית, המועסקת בבית חולים של שירותי בריאות כללית. הרופאה נעדרה מעבודתה 7 ימים לא רצופים.... >>>


  מענק למתמחה במשרה חלקית
  עלתה שאלה האם מתמחה במשרה חלקית זכאי למענק מלא בגין מעבר בחינה?.... >>>