• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הכרה בהתאגדות קיימת

  התאגדות קיימת, אשר מבקשת הכרה כאיגוד או כחברה בהר"י ועומדת בתנאים המפורטים בתקנון, תפנה להר"י בצירוף תקנון בלבד.

  אם היא רשומה כעמותה, כתנאי לקבלתה כאיגוד/ כחברה בהר"י, עליה לבטל את מעמדה ככזאת אצל רשם העמותות - אלא אם התקיימו התנאים האלה:

  1. מעמד זה אינו פוגע בהר"י.
  2. הוכח כי קיומה של אישיות משפטית נפרדת לתקופה קצובה הכרחי. התקופה תיקבע על ידי הוועד המרכזי ולא תעלה על שנה.
  3. אם התקבל אישור הוועד המרכזי.


   

  לקבלת הנחיות וסיוע

  יש לפנות לעו"ד עירית גרובס  באמצעות טופס מקוון או בטלפון 03-5100523