• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הגדרות


  איגוד מדעי

  קבוצת רופאים בענף רפואי המוכר כמומחיות, על-פי האמור בתקנות רופאים (אישור תואר מומחה ובחינות, התשל"ג-1973), רשאים להתאגד באיגוד מדעי. זאת לאחר שימלאו אחר התנאים המוזכרים בתקנון ההסתדרות הרפואית בישראל. האיגודים בתקנון הר"י


  חברה מדעית

  קבוצת רופאים (לפחות שלושים) בענף רפואי, שאינו מוכר כמומחיות, והמאגד בתוכו תחומי עיסוק שונים ברפואה (אינטרדיספלינרי), רשאים להתאגד כחברה. זאת לאחר שימלאו אחר התנאים המוזכרים בתקנון ההסתדרות הרפואית בישראל. החברות בתקנון הר"י


  חברה איגודית

  קבוצת רופאים מתחום מומחיות מסוים, המבקשת לעסוק במקטע של ענף המומחיות, רשאית לפנות בבקשה לאיגוד המדעי הרלוונטי להתאגד כחברה איגודית תחת חסותו. חברה איגודית תישא בשמה את שם האיגוד אליו היא משתייכת.