• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ועדת החינוך

  223. ועדת החינוך תיבחר על-ידי הוועד הפועל . ועדת החינוך מוסמכת לעסוק בנושאים הבאים:

  223.1 אחריות ללימודי המשך;
  223.2 אקרדיטציה לקורסים וכינוסים;
  223.3 קביעת זכאותו של רופא לתעודה ולתמריצים בהתאם לקריטריונים;
  223.4 דאגה לכך שתינתן אפשרות לרופאים מכל המגזרים, לרבות בפריפריה, להשתתף בלימודי המשך באופן פעיל.

  224. ועדת החינוך תורכב על-פי המפתח הבא:

  16 נציגי הארגונים, שמונה מהם מהקהילה ושניים מבתי חולים היקפיים;
  5 נציגי האיגודים (פנימית, ילדים, כירורגיה, משפחה, נשים);
  1 נציג הדיקנים;
  1 נציג בתי הספר ללימודי המשך של הפקולטות לרפואה;
  נציג משרד הבריאות;
  2 נציגי מתמחים;
  יו"ר הוועדה ייבחר מבין חברי הנשיאות על-ידי המוסד המשותף נשיאות-מזכירות,  ויאושר על-ידי הוועד הפועל של המועצה המדעית.

  225. חברי הוועדה ייבחרו לקדנציה של ארבע שנים. כהונתם של חברי הוועדה לא תימשך יותר משלוש קדנציות רצופות.