• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ועדת התמחות

  198. ועדת ההתמחות מוסמכת לבצע את הפעולות הבאות:

  198.1 הכרה במקצועות חדשים;
  198.2 קביעת תוכנית התמחות;
  198.3 עדכונים ושינויים בתוכנית ההתמחות;
  198.4 קביעת מדיניות בנושאים עקרוניים הקשורים בתוכניות ההתמחות;
  198.5 הכרה בהשתלמויות עמיתים (Fellowship).

  199. נושאים עקרוניים, כגון הכרה במקצועות חדשים, מסלולי התמחות ושינויים מהותיים במסלולי ההתמחות והשתלמויות עמיתים, יובאו לאישור הנשיאות והוועד הפועל.

  200. הוועדה תהיה מורכבת מ-25 חברים + יו"ר, על-פי המפתח הבא:

  10 חברים נציגי ארגוני הר"י;
  10 חברים נציגי האיגודים המקצועיים;
  2 נציג בתי החולים ההיקפיים;
  1 נציג קופת חולים קהילה;
  2 נציגי מתמחים;
  כיו"ר הוועדה יכהן חבר הנשיאות.

  201. מתוקף תפקידם, יצטרפו לדיוני הוועדה יו"ר ועדת ההכרה והביקורת, יו"ר ועדת הבחינה ויו"ר האיגוד הרלוונטיים, אשר יוזמנו לדיון.

  202. חברי הוועדה ייבחרו לקדנציה של ארבע שנים. כהונתם של חברי הוועדה לא תימשך יותר משלוש קדנציות רצופות.

  203. עבודת הוועדה תתבצע על-פי כללי הנוהל המצויים בתוספת ב' לתקנון.