• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ועדת הכרה וביקורת


  191. ועדת הכרה וביקורת תיבחר על-ידי הוועד הפועל של המועצה המדעית.

  192. הוועדה מוסמכת לבצע את הפעולות הבאות:

  192.1 קביעת קריטריונים להכרה, לרבות הכנתם וגיבושם, תוך שיתוף פעולה עם האיגודים המדעיים. הקריטריונים להכרה יתבססו במידה רבה על הסילבוס להתמחות ויקבלו אישור סופי בנשיאות ובוועד הפועל של המועצה המדעית.
  192.2 קיום מערך בקרה מסודר ושוטף במחלקות, ביחידות ובמכונים, לרבות איסוף מידע מוקדם והכנת דו"ח מידע על היחידה הנבדקת.
  192.3 דיון והחלטה סופיים בנוגע להכרה בגוף הנבדק.

  193. הוועדה תורכב מ-27 חברים + יו"ר, שייבחרו על-פי המפתח הבא:

  10 חברים נציגי ארגוני הר"י;
  חברים נציגי האיגודים המדעיים;
  1 נציג איגוד מנהלי בתי החולים;
  3 נציגי בתי חולים היקפיים;
  1 נציג קופת חולים קהילה;
  2 נציגי מתמחים;
  כיו"ר הוועדה יכהן חבר נשיאות המועצה המדעית, שייבחר על-פי הנוהל לבחירת חברי הנשיאות.

  194. חברי הוועדה יהיו מנהלי מחלקות, יחידות ומכונים, למעט חבר אחד, שיהיה נציג איגוד מנהלי בתי החולים, כאמור לעיל.

  195. חברי הוועדה ייבחרו לקדנציה של ארבע שנים. כהונתם של חברי הוועדה לא תימשך יותר משלוש קדנציות רצופות.

  196. דיוני הוועדה יתקיימו בהרכב מינימלי של תשעה חברים, כולל היו"ר. החלטות יתקבלו ברוב של שני שלישים.

  197. עבודת הוועדה תתבצע על-פי כללי הנוהל, המפורטים בתוספת ב' לתקנון.