• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ועדת אד הוק

  1. ועדת אד-הוק (ועדה מיוחדת) תמונה במקרים הבאים:
  • תלונה שהתקבלה.
  • ביקור חוזר במחלקה בעקבות מסקנות דו"ח קודם.
  • במקרים בהם יו"ר ועדת ההכרה העליונה סבור כי נחוצה בדיקה מיוחדת.

   

  1. ההחלטה על מינוי ועדה אד-הוק תתקבל על ידי יו"ר ועדת ההכרה העליונה, באופן פרטני בהתאם לאופי המקרה, והודעה עליה תימסר ליו"ר המועצה המדעית.
    
  2. חברי הוועדה יקבעו בהתאם לשיקול דעתו של יו"ר ועדת ההכרה העליונה.
    
  3. במידת הצורך ועל פי חומרת המקרה, תתקיים פגישה מקדימה בהרכב של חלק מחברי ועדת ההכרה או כולם עם יו"ר המועצה המדעית ו/או יו"ר ועדת ההכרה העליונה.
    
  4. חברי ועדת אד-הוק יצויידו בחומרים הנדרשים להכרה כפי שפורטו לעיל ובחומרים נוספים ככל שיהיה צורך.
    
  5. על פי הצורך, לוועדה י/תתלווה נציג/ה אדמיניסטרטיבי/ת של המועצה המדעית.
    
  6. במקרה של ועדה שהוקמה בעקבות תלונה, ביה"ח יקבל את עיקרי התלונה ללא פרטים מזהים של המתלונן.
  7. יום הביקור יתנהל על פי המפורט בנוהל זה.
    
  8. בנוסף להליך בביקור רגיל, הוועדה תראיין:
  • כל מתמחה בנפרד ו/או את כל המתמחים יחדיו לפי ראות עיניה.
  • מתמחה רשאי לבקש להופיע לבדו בפני הוועדה.
  • כל המומחים במחלקה.
  • בעלי תפקידים נוספים על פי הצורך.

   

  1. ביה"ח נדרש ליידע את כל המתמחים על מועד קיום הוועדה מבעוד מועד.
    
  2. הוועדה יכולה לבקר במחלקה מספר פעמים, לפי הצורך.
    
  3. הוועדה תגבש תשתית עובדתית מירבית תוך תיעוד הפעולות והבדיקות שנעשו.
    
  4. הוועדה תכתוב סיכום מפורט של הפגישות שעשתה.
    
  5. חברי הוועדה ישלחו דו"ח מפורט לוועדת ההכרה העליונה בתוך שבועיים מיום הביקור. במידת הצורך, יכולה הוועדה לבקש הארכה של שבועיים נוספים.
    
  6. חברי הוועדה יוזמנו להציג את הדו"ח בפני מליאת ועדת ההכרה העליונה. לדיון זה יוזמנו גם: מנהל המחלקה, יו"ר ועדת ההתמחות ומנהל ביה"ח או נציגו.
    
  7. המלצתה של ועדת ההכרה העליונה תובא לדיון בנשיאות המועצה המדעית.