• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  11.2018 - רופא ששוחה נגד הזרם, ועדה של משרד הבריאות בנושא פעילות למיגור גזענות, אפליה והדרה במערכת הרפואה, עדכון בדבר חוזר פעילות ועדות האתיקה בבתי הח

  • רופא ששוחה נגד הזרם – בלשכה לאתיקה התקבלה תלונה נגד רופא שהציג את עצמו כרופא ילדים וכהומאופט בתוכנית בוקר בטלוויזיה בנושא חיסונים. המתלונן טען שהרופא הפיץ בתוכנית מידע שגוי ומטעה לגבי מתן חיסונים, ללא ביסוס. הרופא הוצג כסמכות מקצועית בעוד ששאר המשתתפים לא היו אנשי מקצוע. המתלונן טוען שהדברים שנאמרו בתוכנית מציגים תמונה שקרית והציבור יכול לפרש את אי הצורך בהתחסנות כעמדת הפרופסיה.

   בקרב חברי הלשכה הדעות היו חלוקות, עלו טענות שיש פגיעה בציבור ומצד שני שעלולה להיות פגיעה בחופש הביטוי של הרופא. בתום הדיון החליטו חברי הלשכה כי אין הם רואים בהצגת דעה חדשה או שונה מהזרם עבירה אתית רפואית. יחד עם זאת, הוחלט כי יש להגדיר בנייר עמדה כללים בנושא.
    
  • ועדה של משרד הבריאות בנושא פעילות למיגור גזענות, אפליה והדרה במערכת הרפואה - בישיבה האחרונה של הקדנציה הקודמת אירחנו את פרופ' איתמר גרוטו וחבריו ממשרד הבריאות, והם הציגו את פעולת הוועדה. ד"ר קרני מציגה את הדו"ח ואת הבעיות שהועלו. מבקשת למנות וועדה מטעם הלשכה לאתיקה שתבדוק את הנתונים ותפעל לצד הוועדה של משרד הבריאות.

   התנדבו לקחת חלק בוועדה: ד"ר נעמה יפה, ד"ר יואב לוריה, ד"ר מוחמד מוראד, פרופ' ישראל שטראוס, ד"ר ברוך חן.