• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ו. זכויות וחובות


  כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של האיגוד/החברה.

   

  באיגוד – זכות ההצבעה באסיפה הכללית בעניינים הקשורים לסילבוס ולהתמחות והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן המניין בלבד.

  בחברה – לתפקידי יו"ר, מזכיר וגזבר יכולים להיבחר רופאים חברי הר"י בלבד.

   

  ועד האיגוד/החברה רשאי לאסור השתתפות בבחירות לאיגוד/לחברה על חבר שלא השלים את חובת תשלומיו לאיגוד/חברה לתקופה של 24 החודשים שלפני מועד הבחירות.

   

  על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד/החברה.