• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ו. זכויות וחובות


  כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של האיגוד/ החברה.

  באיגוד - זכות ההצבעה באסיפה הכללית בעניינים הקשורים לסילבוס ולהתמחות והזכות לבחור ולהיבחר, שמורות לחבר מן המניין בלבד.

  בחברה - לתפקידי יו"ר, מזכיר וגזבר יכולים להיבחר רופאים חברי הר"י בלבד.

  ועד האיגוד/ החברה רשאי לאסור השתתפות בבחירות לאיגוד/ לחברה על חבר שלא השלים את חובת תשלומיו לאיגוד/ לחברה לתקופה של 24 החודשים שלפני מועד הבחירות.

  על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד/ החברה.