• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ד. חברוּת


  חברות הרופאים באיגוד/ בחברה מותנית בחברות בהר"י, למעט חברי חוץ.

  ישנם ארבעה סוגי חברות: חבר מן המניין, חבר שלא מן המניין, חבר חוץ וחבר כבוד (לשיקול האיגוד/החברה).


  באיגוד

  1. כחבר מן המניין - יוכלו להתקבל רק רופאים חברי הר"י בעלי תואר מומחה באותו ענף, ורק הם יוכל לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד. הזכות להיבחר לתפקידים ביצועיים, כגון יו"ר האיגוד, מזכיר האיגוד או גזבר האיגוד, מחייבת כי עיקר עיסוקו בפועל של הרופא יהיה ברפואה, למעט איגודים אשר מהותם מחייבת אחרת, כגון מינהל רפואי.
  2. כחבר שלא מן המניין - יוכלו להתקבל רופאים חברי הר"י, המתמחים באותו ענף או שיש להם עניין בענף. האיגוד רשאי לצרף גם, כחברים שלא מן המניין, חברים שאינם רופאים, אשר יש להם עניין בענף.


  חברים שלא מן המניין יוכלו ליהנות מכל הזכויות כחברים מן המניין, להוציא הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.
   

  בחברה

  1. חברה רשאית לקבל לשורותיה בזכויות מלאות כל חבר הר"י מן המניין, וכמו כן גם מי שאינם רופאים, ובלבד שלאלה האחרונים לא תהיה הזכות להיבחר לתפקידים של יו"ר, מזכיר וגזבר החברה.  באיגוד ובחברה

  1. חבר חוץ - רופא המוכר על-ידי איגוד מקצועי מוכר בארץ מגוריו, והמבקש להיות חבר באיגוד/ בחברה – (לשיקול האיגוד/החברה). חבר מן המניין, שייעדר מן הארץ לתקופה של יותר משנתיים ומבקש להיות חבר חוץ באיגוד/ בחברה.
  2.  חבר כבוד - חבר  אשר האיגוד/החברה מבקש/ת להביע את הוקרתו/ הוקרתה אליו, בשל תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על-ידי ועד האיגוד/החברה ברוב של שני שלישים מחברי הוועד, לפחות. 


  התנאים המצוינים הנם תנאי סף. לפי שיקול דעת האיגוד/החברה, ניתן להוסיף דרישות וכן סוגי חברוּת או להגדיר רק חלק מסוגי החברות.