• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הסבר על תוצאות הבחינה


  ציון "עובר" בבחינות סטאז'-רישוי הינו 60%. 

   

  לאחר קבלת התוצאות הסופיות וקבלת אישור ועדת הבחינות (עד ששים יום מקיום ישיבת ועדת הבחינה שדנה בתוצאות הבחינה), יוכל הנבחן לבדוק את ציונו באתר הר"י. הודעה על מועד הפרסום המדויק תפורסם באתר של ההסתדרות הרפואית. ההפניה תפורסם בעמוד הבית. הודעה רשמית על תוצאות הבחינה תישלח לנבחן לביתו לאחר פרסום התוצאות באינטרנט וחתימתם על ידי יו"ר ועדת הבחינה. 

   

  ועדת הבחינה תודיע למשרד הבריאות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים על תוצאת הבחינה ("עובר" או "נכשל"). 

   

  נבחן אשר ציונו בבחינה בין 55 ל-59 יוכל לערער על תוצאות הבחינה.

  * לתשומת לבך: תוצאות הבחינה לא תימסרנה טלפונית.

  לנוחותכם, להן הקישורים להנחיות שמפרסם משרד הבריאות לעומדים בבחינת הסטז'/רישוי בהצלחה: 

   

   הנחיות משרד הבריאות לעומדים בהצלחה בבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה 
   הנחיות משרד הבריאות לרופאים שעמדו בהצלחה בבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה

  בהתאם להמלצת בית המשפט המחוזי, התקיים דיון של המועצה המדעית של הר"י ומשרד הבריאות בסוגיית "ביטול שאלות ומתן ניקוד בגינן" ונקבע כי נבחנים בבחינת הרישוי/הסטאז' החל משנת 2014 ואילך יהיו זכאים  לניקוד בגין מסיחים נוספים שהתקבלו בשאלה, בתנאי שהנבחן ענה נכון על אחד מהמסיחים שהתקבלו כנכונים לפני או אחרי ערעור, וכן יהיו זכאים לניקוד בגין שאלה שבוטלה.