• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ביטול הרשמה


  נבחן רשאי לחזור בו מהשתתפותו בבחינה וזאת לא יאוחר משלושים יום לפני מועד הבחינה.

  את ההודעה על ביטול ההשתתפות על הנבחן לשלוח לוועדת הבחינה באמצעות  הטופס המקוון.

  על פי החלטת משרד הבריאות, לא יהיה ניתן לקבל החזר בגין ביטול בחינה. התשלום ישמר למועד הבא אליו יבוצע רישום במידה והביטול בוצע על פי הנוהלים.

  ההרשמה אינה מתבצעת אוטומטית ועל הנבחן לבצע רישום חוזר באתר זה, לפי התאריכים המפורסמים באתר.

  לרישום חוזר: במידה ונשמר תשלום יש לדלג ישירות לשלב השני ואין צורך לבצע תשלום דרך אתר משרד הבריאות

  *** כל פניה בנושא תשלום על הנרשם לפנות למשרד הבריאות *5400 (קול הבריאות)