עמוד בית יום ב, 20.02.17

לוח בחינות, ועדות ואירועים

מילת מפתח:
מקצוע ההתמחות:
שנה:
חודש:
תשובות הוועדות תינתנה בכתב ותישלחנה אל המתמחה עד שלושה שבועות לאחר כינוס הוועדה

נמצאו 304 אירועים
05/03/2017
יום הכנה (סימולציה במ.ס.ר)- בחינת שלב ב'
07/03/2017
יילוד וגניקולוגיה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
07/03/2017
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
13/03/2017
יילוד וגינקולוגיה -בחינת שלב ב'
14/03/2017
יילוד וגינקולוגיה -בחינת שלב ב'
14/03/2017
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
14/03/2017
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
14/03/2017
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
15/03/2017
רפואת ילדים-בחינת שלב ב'
16/03/2017
רפואה גרעינית-בחינת שלב ב'
16/03/2017
הרדמה -בחינת שלב ב'
16/03/2017
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
20/03/2017
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
21/03/2017
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
22/03/2017
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
23/03/2017
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
26/03/2017
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'
26/03/2017
רדיולוגיה אבחנתית - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
26/03/2017
רפואה גרעינית - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
26/03/2017
אונקולוגיה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
26/03/2017
אנטומיה פתולוגית - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
26/03/2017
רפואה פיזיקלית ושיקום - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
26/03/2017
מחלות עור ומין - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
26/03/2017
רפואה משפטית - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
26/03/2017
פרמקולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
27/03/2017
כירורגית של בית החזה -בחינת שלב ב'
27/03/2017
רפואה תעסוקתית- בחינת שלב ב'
28/03/2017
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'
28/03/2017
מחלות א.א.ג -בחינת שלב ב'
28/03/2017
אונקולוגיה רפואית-בחינת שלב ב'
29/03/2017
אונקולוגיה (רדיותרפיה)- בחינת של ב'
29/03/2017
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר-בחינת שלב ב'
30/03/2017
כירורגית כלי דם -בחינת שלב ב'
30/03/2017
רפואה דחופה - בחינת שלב ב'
30/03/2017
אנטומיה פתולוגית -בחינת שלב ב'
03/04/2017
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
03/04/2017
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
03/04/2017
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
03/04/2017
כירורגית בית חזה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
03/04/2017
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
03/04/2017
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
03/04/2017
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
03/04/2017
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
03/04/2017
רדיולוגיה אבחנתית-בחינת שלב ב'
05/04/2017
כירורגיה אורתופדית -בחינת שלב ב'
05/04/2017
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/04/2017
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/04/2017
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/04/2017
גסטרואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/04/2017
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/04/2017
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/04/2017
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/04/2017
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/04/2017
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/04/2017
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/04/2017
ראומטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/04/2017
אורולוגיה -בחינת שלב ב'
06/04/2017
כירורגיה אורתופדית -בחינת שלב ב'
19/04/2017
מחלות עור ומין -בחינת שלב ב'
19/04/2017
נוירוכירורגיה -בחינת שלב ב'
19/04/2017
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
19/04/2017
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
19/04/2017
הרדמה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
19/04/2017
טיפול נמרץ - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
19/04/2017
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
19/04/2017
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
20/04/2017
מחלות עיניים -בחינת שלב ב'
21/04/2017
נוירוכירורגיה -בחינת שלב ב'
23/04/2017
יילוד וגניקולוגיה- ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
23/04/2017
כירורגיה אורולוגית- ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
24/04/2017
רפואה פיזיקלית ושיקום-בחינת התמחות שלב ב'
25/04/2017
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
25/04/2017
פסיכיאטריה -בחינת שלב ב'
26/04/2017
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
26/04/2017
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב ב'
26/04/2017
פסיכיאטריה -בחינת שלב ב'
26/04/2017
רפואה תעסוקתית- ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
26/04/2017
בריאות הציבור- ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
26/04/2017
מינהל רפואי- ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
27/04/2017
בריאות הציבור -בחינת שלב ב'
07/05/2017
אנדוקרינולוגית ילדים- ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2017
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2017
גסטרואנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2017
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2017
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2017
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2017
נאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2017
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2017
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2017
ראומטולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2017
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2017
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2017
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/05/2017
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
16/05/2017
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
16/05/2017
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
16/05/2017
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
22/05/2017
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
22/05/2017
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
22/05/2017
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
22/05/2017
כירורגית בית חזה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
22/05/2017
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
22/05/2017
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
22/05/2017
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
22/05/2017
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
24/05/2017
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2017
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2017
גסטרואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2017
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2017
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2017
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2017
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2017
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2017
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2017
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2017
ראומטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/06/2017
מחלות עיניים - בחינת שלב א'
06/06/2017
מחלות אף אוזן גרון וכירורגיית ראש וצוואר - בחינת שלב א'
07/06/2017
מינהל רפואי - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
07/06/2017
בריאות הציבור - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
07/06/2017
רפואה תעסוקתית - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
08/06/2017
רדיולוגיה אבחנתית - בחינת שלב א'
11/06/2017
אונקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/06/2017
מחלות עור ומין - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/06/2017
מיקרוביולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/06/2017
פרמקולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/06/2017
רדיולוגיה אבחנתית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/06/2017
רפואה גרעינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/06/2017
רפואה משפטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/06/2017
רפואה פיזיקלית ושיקום - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/06/2017
אנטומיה פתולוגית - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
13/06/2017
אונקולוגיה (שני המסלולים) - בחינת שלב א
13/06/2017
בריאות הציבור - בחינת שלב א'
13/06/2017
נוירולוגיה - בחינת שלב א'
13/06/2017
מחלות עור ומין - בחינת שלב א'
13/06/2017
רפואת המשפחה - בחינת שלב א'
13/06/2017
רפואה פיזיקלית ושיקום - בחינת שלב א'
13/06/2017
כירורגיה כללית - בחינת שלב א'
13/06/2017
כירורגיה פלסטית - בחינת שלב א'
13/06/2017
כירורגיה אורתופדית - בחינת שלב א'
13/06/2017
כירורגיה אורולוגית - חלק א' בבחינת שלב א'
13/06/2017
כירורגית בית חזה - חלק א' בבחינת שלב א'
13/06/2017
נוירוכירורגיה - חלק א' בבחינת שלב א'
13/06/2017
הרדמה - בחינת שלב א'
13/06/2017
יילוד וגינקולוגיה - בחינת שלב א'
13/06/2017
כירורגית כלי דם - בחינת שלב א'
13/06/2017
רפואה דחופה - בחינת שלב א'
13/06/2017
מחלות א.א.ג -בחינת שלב א'
14/06/2017
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
14/06/2017
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
14/06/2017
טיפול נמרץ - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
14/06/2017
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
14/06/2017
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
14/06/2017
הרדמה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
14/06/2017
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
15/06/2017
רפואה פנימית - בחינת שלב א'
15/06/2017
רפואה גרעינית - בחינת שלב א'
15/06/2017
רפואה תעסוקתית - בחינת שלב א'
15/06/2017
רפואת ילדים - בחינת שלב א'
15/06/2017
פסיכיאטריה - בחינת שלב א'
15/06/2017
אנטומיה פתולוגית - בחינת שלב א'
15/06/2017
רפואה משפטית - בחינת שלב א'
19/06/2017
כירורגיה אורולוגית - חלק ב' בבחינת שלב א'
20/06/2017
כירורגית בית חזה - חלק ב' בבחינת שלב א'
20/06/2017
נוירוכירורגיה - חלק ב' בבחינת שלב א'
02/07/2017
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/07/2017
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/07/2017
גסטרואנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/07/2017
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/07/2017
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/07/2017
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/07/2017
נאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/07/2017
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/07/2017
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/07/2017
ראומטולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/07/2017
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/07/2017
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/07/2017
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/07/2017
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
11/07/2017
יילוד וגניקולוגיה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
13/07/2017
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
24/07/2017
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
24/07/2017
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
24/07/2017
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
24/07/2017
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
24/07/2017
כירורגית בית חזה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
24/07/2017
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
24/07/2017
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
24/07/2017
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
06/08/2017
אונקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/08/2017
אנטומיה פתולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/08/2017
מחלות עור ומין - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/08/2017
מיקרוביולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/08/2017
פרמקולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/08/2017
רדיולוגיה אבחנתית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/08/2017
רפואה גרעינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/08/2017
רפואה משפטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/08/2017
רפואה פיזיקלית ושיקום - ועדה מקצועית לתואר מומחה
08/08/2017
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
08/08/2017
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
08/08/2017
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לקבלת תואר מומחה
07/09/2017
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
11/09/2017
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
11/09/2017
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
11/09/2017
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
11/09/2017
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
11/09/2017
כירורגית בית חזה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
11/09/2017
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
11/09/2017
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
11/09/2017
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
19/09/2017
יילוד וגניקולוגיה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
19/09/2017
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
26/09/2017
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
26/09/2017
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
26/09/2017
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
16/10/2017
כירורגית של בית החזה -בחינת שלב ב'
18/10/2017
כירורגיה אורתופדית -בחינת שלב ב'
19/10/2017
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר-בחינת שלב ב'
19/10/2017
כירורגיה אורתופדית -בחינת שלב ב'
22/10/2017
אונקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
אנטומיה פתולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
מחלות עור ומין - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
מיקרוביולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
פרמקולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
רדיולוגיה אבחנתית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
רפואה גרעינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
רפואה משפטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
רפואה פיזיקלית ושיקום - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/10/2017
אונקולוגיה (רדיותרפיה)- בחינת שלב ב'
24/10/2017
אונקולוגיה רפואית-בחינת שלב ב'
26/10/2017
כירורגית כלי דם -בחינת שלב ב'
30/10/2017
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב ב'
31/10/2017
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
01/11/2017
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
01/11/2017
רפואה תעסוקתית- בחינת שלב ב'
02/11/2017
מחלות עיניים -בחינת שלב ב'
05/11/2017
נוירוכירורגיה -בחינת שלב ב'
05/11/2017
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'
07/11/2017
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'
07/11/2017
רדיולוגיה אבחנתית-בחינת שלב ב'
08/11/2017
מחלות א.א.ג -בחינת שלב ב'
09/11/2017
הרדמה -בחינת שלב ב'
13/11/2017
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
13/11/2017
רפואה גרעינית-בחינת שלב ב'
14/11/2017
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
15/11/2017
רפואת ילדים-בחינת שלב ב'
16/11/2017
אורולוגיה -בחינת שלב ב'
20/11/2017
בריאות הציבור -בחינת שלב ב'
20/11/2017
נוירוכירורגיה -בחינת שלב ב'
21/11/2017
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
22/11/2017
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
22/11/2017
אנטומיה פתולוגית-בחינת שלב ב'
28/11/2017
רפואה פיזיקלית ושיקום-בחינת התמחות שלב ב'
29/11/2017
מחלות עור ומין -בחינת שלב ב'
07/12/2017
רפואה דחופה-בחינת שלב ב'
21/12/2017
רפואה דחופה ילדים-בחינת שלב ב'
18/06/2018
בריאות הציבור -בחינת שלב א'
18/06/2018
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'א
18/06/2018
מחלות עור ומין -בחינת שלב א'
18/06/2018
רפואת משפחה -בחינת שלב א'
18/06/2018
רפואה פיזיקלית ושיקום-בחינת התמחות שלב א'
18/06/2018
כירורגיה כללית -בחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגיה אורתופדית-בחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגיה אורולוגית - חלק א' בבחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגית בית חזה - חלק א' בבחינת שלב א'
18/06/2018
נוירוכירורגיה - חלק א' בבחינת שלב א'
18/06/2018
הרדמה -בחינת שלב א'
18/06/2018
יילוד וגינקולוגיה - בחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגית כלי דם -בחינת שלב א'
18/06/2018
רפואה דחופה-בחינת שלב א'
18/06/2018
אונקולוגיה (שני המסלולים) - בחינת שלב א
18/06/2018
מחלות א.א.ג -בחינת שלב א'
19/06/2018
מחלות עור ומין -בחינת שלב א'
19/06/2018
רפואה פנימית - בחינת שלב א'
19/06/2018
רפואה גרעינית - בחינת שלב א'
19/06/2018
רפואה תעסוקתית - בחינת שלב א'
19/06/2018
רפואה משפטית- בחינת שלב א'
19/06/2018
פסיכיאטריה - בחינת שלב א'
19/06/2018
אנטומיה פתולוגית - בחינת שלב א'
17/06/2019
נוירוכירורגיה -בחינת שלב א'
17/06/2019
הרדמה -בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה אורולוגית - בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה כללית -בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה של בית החזה חלק א'- בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגית כלי דם -בחינת שלב א'
17/06/2019
מחלות א.א.ג -בחינת שלב א'
19/06/2019
אונקולוגיה (שני המסלולים) -בחינת שלב א
19/06/2019
אנטומיה פתלוגית-בחינת שלב א'
19/06/2019
בריאות הציבור -בחינת שלב א'
19/06/2019
נוירוכירורגיה -בחינת שלב א'
19/06/2019
פסיכיאטריה -בחינת שלב א'
19/06/2019
מחלות עור ומין -בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה דחופה-בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה משפטית -בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואת ילדים-בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה פיזיקלית ושיקום-בחינת התמחות שלב א'
19/06/2019
רפואה גרעינית-בחינת שלב א'
19/06/2019
רדיולוגיה אבחנתית-בחינת שלב א'
19/06/2019
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר-בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה פנימית-בחינת שלב א'
17/09/2019
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב א'
הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם. כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 קומות 10-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444, פקס: 03-5753303