עמוד בית יום ב, 25.09.17

לוח בחינות, ועדות ואירועים

מילת מפתח:
מקצוע ההתמחות:
שנה:
חודש:
תשובות הוועדות תינתנה בכתב ותישלחנה אל המתמחה עד שלושה שבועות לאחר כינוס הוועדה

נמצאו 326 אירועים
26/09/2017
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/10/2017
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/10/2017
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/10/2017
גסטרואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/10/2017
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/10/2017
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/10/2017
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/10/2017
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/10/2017
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/10/2017
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/10/2017
ריאומטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/10/2017
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
03/10/2017
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
03/10/2017
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
03/10/2017
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
16/10/2017
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
16/10/2017
כירורגית של בית החזה -בחינת שלב ב'
17/10/2017
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
17/10/2017
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב' (כפר המכבייה )
18/10/2017
כירורגיה אורתופדית -בחינת שלב ב' (נווה שלום )
18/10/2017
בריאות הציבור - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/10/2017
מינהל רפואי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/10/2017
רפואה תעסוקתית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/10/2017
הרדמה- סימולציה במ.ס.ר לקראת הבחינה
19/10/2017
כירורגיה אורתופדית -בחינת שלב ב' (נווה שלום)
22/10/2017
אונקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
אנטומיה פתולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
מחלות עור ומין - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
מיקרוביולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
פרמקולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
רדיולוגיה אבחנתית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
רפואה גרעינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
רפואה משפטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/10/2017
רפואה פיזיקלית ושיקום - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/10/2017
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/10/2017
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/10/2017
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/10/2017
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/10/2017
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/10/2017
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/10/2017
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/10/2017
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/10/2017
כירורגית כלי דם -בחינת שלב ב'
30/10/2017
פסיכיאטריה -בחינת שלב ב'
30/10/2017
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב ב'
31/10/2017
אונקולוגיה רפואית-בחינת שלב ב'
31/10/2017
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
31/10/2017
פסיכיאטריה -בחינת שלב ב'
01/11/2017
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
01/11/2017
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר-בחינת שלב ב'
01/11/2017
רפואה תעסוקתית- בחינת שלב ב'
01/11/2017
הרדמה -בחינת שלב ב'
02/11/2017
מחלות עיניים -בחינת שלב ב'
02/11/2017
הרדמה -בחינת שלב ב'
05/11/2017
נוירולוגיה -בחינת שלב ב' (חלק א'), תתקיים בכפר המכבייה
07/11/2017
נוירולוגיה -בחינת שלב ב' (חלק ב')
08/11/2017
רדיולוגיה אבחנתית-בחינת שלב ב'
08/11/2017
מחלות א.א.ג -בחינת שלב ב'
13/11/2017
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
13/11/2017
רפואה גרעינית-בחינת שלב ב'
13/11/2017
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
13/11/2017
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
13/11/2017
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
13/11/2017
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
13/11/2017
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
13/11/2017
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לתואר מומחה
13/11/2017
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
13/11/2017
כירורגיה של בית החזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/11/2017
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
16/11/2017
אורולוגיה -בחינת שלב ב'
20/11/2017
בריאות הציבור -בחינת שלב ב'
20/11/2017
נוירוכירורגיה - חלק א' בחינת שלב ב'
21/11/2017
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
21/11/2017
יילוד וגניקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/11/2017
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/11/2017
אנטומיה פתולוגית-בחינת שלב ב'
22/11/2017
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
23/11/2017
רפואת ילדים-בחינת שלב ב'
23/11/2017
סימולציית הכנה לקראת בחינת שלב ב (תתקיים במ.ס.ר)
23/11/2017
סימולציית הכנה לקראת בחינת שלב ב (תתקיים במ.ס.ר)
27/11/2017
נוירוכירורגיה - חלק ב ' בחינת שלב ב'
28/11/2017
רפואה פיזיקלית ושיקום-בחינת התמחות שלב ב'
29/11/2017
מחלות עור ומין -בחינת שלב ב'
29/11/2017
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/11/2017
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/11/2017
גסטרואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/11/2017
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/11/2017
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/11/2017
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/11/2017
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/11/2017
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/11/2017
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/11/2017
ריאומטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/11/2017
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/12/2017
כירורגיה של היד- בחינה הכתב חלק א'
04/12/2017
אנדוקרינולוגיה – בחינה בכתב חלק א'
05/12/2017
ראומטולוגיה למומחים בילדים - בחינה בכתב חלק א'
05/12/2017
רפואה דחופה- בחינה בכתב חלק א'
05/12/2017
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/12/2017
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/12/2017
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/12/2017
ראומטולוגיה - בחינה בכתב חלק א'
05/12/2017
גריאטריה – בחינה בכתב חלק א'
06/12/2017
ראומטולוגיה- בחינת בעל פה חלק ב'
06/12/2017
אנדוקרינולוגיה- בחינה בעל פה חלק ב'
06/12/2017
כירורגיה של היד-בחינה בעל פה חלק ב'
06/12/2017
ראומטולוגיה למומחים בילדים - בחינה בעל פה חלק ב'
07/12/2017
רפואה דחופה-בחינת בעל פה חלק ב'
07/12/2017
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/12/2017
גריאטריה – בחינה בעל פה חלק ב'
10/12/2017
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/12/2017
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/12/2017
גסטרואנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/12/2017
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/12/2017
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/12/2017
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/12/2017
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/12/2017
ניאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/12/2017
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/12/2017
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/12/2017
ריאומטולוגיה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/12/2017
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/12/2017
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/12/2017
גסטרואנטרולוגיה – בחינה בכתב חלק א
11/12/2017
אימנולוגיה ואלרגולוגיה קלינית – בחינה בכתב חלק א'
11/12/2017
מנהל רפואי- בחינה בכתב חלק א'
11/12/2017
מחלות ריאה ילדים- בחינה בכתב חלק א'
13/12/2017
מחלות ריאה ילדים- בחינה בעל פה חלק ב'
13/12/2017
מנהל רפואי- בחינה בעל פה חלק ב'
13/12/2017
אימנולוגיה ואלרגולוגיה קלינית – בחינה בעל פה חלק ב'
13/12/2017
גסטרואנטרולוגיה – בחינה בעל פה חלק ב
18/12/2017
טיפול נמרץ ילדים –בחינה בכתב חלק א'
18/12/2017
המטולוגיה- בחינה בכתב חלק א'
18/12/2017
קרדיולוגיה- בחינה, חלק א'
18/12/2017
מחלות ריאה- בחינה בכתב חלק א'
19/12/2017
נפרולוגיה- בחינה בכתב חלק א'
19/12/2017
גסטרואנטרולוגיה ילדים– בחינה בכתב חלק א
19/12/2017
קרדיולוגיה- בחינה חלק ב'
19/12/2017
רפואה דחופה מסלול ילדים- בחינה בכתב חלק א'
20/12/2017
טיפול נמרץ ילדים – בחינה בעל פה חלק ב'
20/12/2017
מחלות ריאה- בחינה בעל פה חלק ב'
20/12/2017
המטולוגיה – בחינה בעל פה חלק ב'
20/12/2017
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד – בחינה בכתב חלק א'
20/12/2017
קרדיולוגית ילדים- בחינה חלק א'
21/12/2017
גסטרו ילדים - בחינה בעל פה חלק ב'
21/12/2017
נפרולוגיה- בחינה בעל פה, חלק ב'
21/12/2017
רפואה דחופה מסלול ילדים-בחינה בעל פה חלק ב'
22/12/2017
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד –בחינה בעל פה חלק ב'
22/12/2017
קרדיולוגית ילדים- בחינה חלק ב
24/12/2017
אונקולוגיה - ועדה לאישור תואר מומחה
24/12/2017
אנטומיה פתולוגית - ועדה לאישור תואר מומחה
24/12/2017
מחלות עור ומין - ועדה לאישור תואר מומחה
24/12/2017
מיקרוביולוגיה קלינית - ועדה לאישור תואר מומחה
24/12/2017
פרמקולוגיה קלינית - ועדה לאישור תואר מומחה
24/12/2017
רדיולוגיה אבחנתית - ועדה לאישור תואר מומחה
24/12/2017
רפואה גרעינית - ועדה לאישור תואר מומחה
24/12/2017
רפואה משפטית - ועדה לאישור תואר מומחה
24/12/2017
רפואה פיזיקלית ושיקום - ועדה לאישור תואר מומחה
25/12/2017
כירורגית ילדים –בחינה בכתב חלק א'
25/12/2017
נפרולוגיה ילדים- בחינה בכתב חלק א'
26/12/2017
אנדוקרינולוגיה ילדים – בחינה בכתב חלק א''
27/12/2017
נפרולוגיה ילדים- בחינה בעל פה חלק ב'
27/12/2017
כירורגית ילדים – בחינה בעל פה חלק ב'
27/12/2017
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/12/2017
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/12/2017
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/12/2017
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/12/2017
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/12/2017
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/12/2017
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
28/12/2017
אנדוקרינולוגיה ילדים – בחינה בעל פה חלק ב'
01/01/2018
המטו- אונקולוגית-בחינה בכתב חלק א'
01/01/2018
רפואה פליאטיבית - בחינה בכתב חלק א'
01/01/2018
נאונטולוגיה- בחינה בכתב חלק א'
02/01/2018
נאונטולוגיה- בחינה בעל פה חלק ב'
02/01/2018
גנטיקה רפואית – בחינה בכתב חלק א'
02/01/2018
טיפול נמרץ כללי- בחינה בכתב חלק א'
02/01/2018
רפואה פליאטיבית - בחינה בעל פה חלק ב'
03/01/2018
המטו- אונקולוגית-בחינה בעל פה חלק ב'
04/01/2018
טיפול נמרץ - בחינה בעל פה חלק ב'
04/01/2018
גנטיקה רפואית – בחינה בעל פה חלק ב'
08/01/2018
מחלות זיהומיות – בחינה בכתב חלק א'
08/01/2018
מחלות זיהומיות ילדים -בחינה בכתב חלק א
08/01/2018
רפואה לשיכוך כאב- בחינה בכתב חלק א'
08/01/2018
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
08/01/2018
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
08/01/2018
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
08/01/2018
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
08/01/2018
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
08/01/2018
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
08/01/2018
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
08/01/2018
כירורגיה של בית החזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/01/2018
מחלות זיהומיות ילדים -בחינה בעל פה חלק ב'
10/01/2018
רפואה לשיכוך כאב- בחינה בעל פה חלק ב'
10/01/2018
מחלות זיהומיות – בחינה בכתב חלק ב'
23/01/2018
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
23/01/2018
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
31/01/2018
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
אימנולוגיה קלינית וראלרגולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
גסטרואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
ריאומטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/02/2018
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/02/2018
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/02/2018
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/02/2018
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/02/2018
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/02/2018
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/02/2018
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/03/2018
הרדמה- סימולציה במ.ס.ר לקראת הבחינה
08/03/2018
רפואה דחופה-בחינת שלב ב'
12/03/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
13/03/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
14/03/2018
אונקולוגיה (רפואית)- בחינת שלב ב'
14/03/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
14/03/2018
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב ב'
15/03/2018
רפואת ילדים-בחינת שלב ב'
15/03/2018
אונקולוגיה (רדיותרפיה)- בחינת שלב ב'
19/03/2018
מחלות א.א.ג -בחינת שלב ב'
19/03/2018
כירורגיה של בית החזה- בחינת שלב ב'
20/03/2018
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב'
21/03/2018
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב'
22/03/2018
הרדמה -בחינת שלב ב'
22/03/2018
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב'
22/03/2018
כירורגית כלי דם -בחינת שלב ב'
25/03/2018
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'
26/03/2018
רדיולוגיה אבחנתית-בחינת שלב ב'
27/03/2018
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'
09/04/2018
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
10/04/2018
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
11/04/2018
רפואה תעסוקתית- בחינת שלב ב'
11/04/2018
מחלות עור ומין -בחינת שלב ב'
12/04/2018
אורולוגיה -בחינת שלב ב'
16/04/2018
נוירוכירורגיה - חלק א ' בחינת שלב ב'
16/04/2018
רפואה גרעינית-בחינת שלב ב'
23/04/2018
נוירוכירורגיה - חלק ב ' בחינת שלב ב'
23/04/2018
בריאות הציבור -בחינת שלב ב'
24/04/2018
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
25/04/2018
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
26/04/2018
מחלות עיניים -בחינת שלב ב'
30/04/2018
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
01/05/2018
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
18/06/2018
מחלות א.א.ג -בחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגיה כללית -בחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגיה אורתופדית-בחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגיה אורולוגית - חלק א' בבחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגית בית חזה - חלק א' בבחינת שלב א'
18/06/2018
נוירוכירורגיה - חלק א' בבחינת שלב א'
18/06/2018
הרדמה -בחינת שלב א'
18/06/2018
יילוד וגינקולוגיה - בחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגית כלי דם -בחינת שלב א'
18/06/2018
רפואה דחופה-בחינת שלב א'
18/06/2018
בריאות הציבור -בחינת שלב א'
18/06/2018
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'א
18/06/2018
מחלות עור ומין -בחינת שלב א'
18/06/2018
רפואת משפחה -בחינת שלב א'
18/06/2018
רפואה פיזיקלית ושיקום-בחינת התמחות שלב א'
18/06/2018
אונקולוגיה (שני המסלולים) - בחינת שלב א
19/06/2018
רפואה פנימית - בחינת שלב א'
19/06/2018
רפואה גרעינית - בחינת שלב א'
19/06/2018
רפואה תעסוקתית - בחינת שלב א'
19/06/2018
פסיכיאטריה - בחינת שלב א'
19/06/2018
אנטומיה פתולוגית - בחינת שלב א'
19/06/2018
רפואה משפטית- בחינת שלב א'
19/06/2018
מחלות עור ומין -בחינת שלב א'
15/10/2018
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
16/10/2018
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
17/10/2018
מחלות עיניים -בחינת שלב ב'
18/10/2018
רפואת ילדים-בחינת שלב ב'
22/10/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
22/10/2018
נוירוכירורגיה - חלק א ' בחינת שלב ב'
23/10/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
24/10/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
28/10/2018
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'
29/10/2018
נוירוכירורגיה - חלק ב ' בחינת שלב ב'
30/10/2018
בריאות הציבור -בחינת שלב ב'
30/10/2018
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'
01/11/2018
אורולוגיה -בחינת שלב ב'
05/11/2018
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
06/11/2018
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
12/11/2018
רדיולוגיה אבחנתית-בחינת שלב ב'
13/11/2018
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
13/11/2018
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב'
14/11/2018
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
14/11/2018
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב'
15/11/2018
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב'
19/11/2018
כירורגיה של בית החזה- בחינת שלב ב'
19/11/2018
אונקולוגיה (רפואית)- בחינת שלב ב'
20/11/2018
אונקולוגיה (רדיותרפיה)- בחינת שלב ב'
21/11/2018
מחלות א.א.ג -בחינת שלב ב'
22/11/2018
כירורגית כלי דם -בחינת שלב ב'
26/11/2018
רפואה גרעינית-בחינת שלב ב'
26/11/2018
רפואה תעסוקתית- בחינת שלב ב'
28/11/2018
מחלות עור ומין -בחינת שלב ב'
29/11/2018
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב ב'
20/12/2018
רפואה דחופה-בחינת שלב ב'
17/06/2019
נוירוכירורגיה -בחינת שלב א'
17/06/2019
הרדמה -בחינת שלב א'
17/06/2019
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה אורולוגית - בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה כללית -בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה של בית החזה חלק א'- בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגית כלי דם -בחינת שלב א'
17/06/2019
מחלות א.א.ג -בחינת שלב א'
19/06/2019
אונקולוגיה (שני המסלולים) -בחינת שלב א
19/06/2019
אנטומיה פתלוגית-בחינת שלב א'
19/06/2019
בריאות הציבור -בחינת שלב א'
19/06/2019
נוירוכירורגיה -בחינת שלב א'
19/06/2019
פסיכיאטריה -בחינת שלב א'
19/06/2019
מחלות עור ומין -בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה דחופה-בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה משפטית -בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואת ילדים-בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה פיזיקלית ושיקום-בחינת התמחות שלב א'
19/06/2019
רפואה גרעינית-בחינת שלב א'
19/06/2019
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר-בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה פנימית-בחינת שלב א'
למה כדאי לי להצטרף להר"י?
הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם. כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 קומות 10-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444, פקס: 03-5753303