עמוד בית שבת, 20.01.18

לוח בחינות, ועדות ואירועים

מילת מפתח:
מקצוע ההתמחות:
שנה:
חודש:
תשובות הוועדות תינתנה בכתב ותישלחנה אל המתמחה עד שלושה שבועות לאחר כינוס הוועדה
** לתשומת לבכם עלולים לחול שינויים במועדי הבחינה. מועד סופי יפורסם עד חודש לפני הבחינה.

נמצאו 243 אירועים
23/01/2018
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/01/2018
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/01/2018
נפרולוגיה - ערעור בחינה בכתב חלק א'
23/01/2018
גסטרו-ילדים ערעור בחינה בכתב חלק א'
23/01/2018
רפואה דחופה מסלול ילדים -ערעור בחינה חלק א'
23/01/2018
קרדיולוגיה ילדים - ערעור בחינה בכתב , חלק א'
23/01/2018
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד – ערעור בחינה בכתב חלק א'
23/01/2018
כירורגית ילדים – ערעור בחינה חלק א'
23/01/2018
נפרולוגיה ילדים- ערעור בחינה בכתב חלק א'
23/01/2018
אנדוקרינולוגיה ילדים – ערעור בחינה בכתב חלק א''
23/01/2018
נאונטולוגיה- ערעור בחינה בכתב חלק א'
23/01/2018
המטואונקולוגית ילדים – ערעור בחינה חלק א'
23/01/2018
רפואה פליאטיבית– ערעור בחינה חלק א'
23/01/2018
גנטיקה רפואית – ערעור בחינה בכתב חלק א'
23/01/2018
טיפול נמרץ ילדים –ערעור בחינה בכתב חלק א'
23/01/2018
מחלות זיהומיות – ערעור בחינה חלק א'
23/01/2018
מחלות זיהומיות ילדים -ערעור בחינה בכתב חלק א
23/01/2018
רפואה לשיכוך כאב- ערעור בחינה בכתב חלק א'
23/01/2018
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
23/01/2018
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לאישור תואר מומחה
28/01/2018
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
אימנולוגיה קלינית וראלרגולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
גסטרואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
ריאומטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2018
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/02/2018
אונקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/02/2018
אנטומיה פתולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/02/2018
מחלות עור ומין - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/02/2018
מקרוביולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/02/2018
פרמקולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/02/2018
רדיולוגיה אבחנתית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/02/2018
רפואה גרעינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/02/2018
רפואה משפטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/02/2018
רפואה פיזיקלית ושיקום - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/02/2018
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/02/2018
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/02/2018
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/02/2018
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/02/2018
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/02/2018
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/02/2018
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/02/2018
מנהל רפואי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/02/2018
בריאות הציבור - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/02/2018
רפואה תעסוקתית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/03/2018
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/03/2018
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/03/2018
גסטרואנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/03/2018
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/03/2018
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/03/2018
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/03/2018
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/03/2018
ניאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/03/2018
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/03/2018
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/03/2018
ראומטולוגיה למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/03/2018
רפואה דחופה למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/03/2018
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/03/2018
הרדמה- סימולציה במ.ס.ר לקראת הבחינה
08/03/2018
רפואה דחופה-בחינת שלב ב'
12/03/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
12/03/2018
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/03/2018
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/03/2018
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/03/2018
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/03/2018
כירורגיה של בית החזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/03/2018
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/03/2018
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/03/2018
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
13/03/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
14/03/2018
אונקולוגיה (רפואית)- בחינת שלב ב'
14/03/2018
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב ב'
14/03/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
15/03/2018
רפואת ילדים-בחינת שלב ב'
15/03/2018
אונקולוגיה (רדיותרפיה)- בחינת שלב ב'
18/03/2018
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/03/2018
מחלות א.א.ג -בחינת שלב ב'
19/03/2018
כירורגיה של בית החזה- בחינת שלב ב'
20/03/2018
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/03/2018
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/03/2018
כירורגית כלי דם -בחינת שלב ב'
22/03/2018
הרדמה -בחינת שלב ב'
25/03/2018
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'
26/03/2018
רדיולוגיה אבחנתית-בחינת שלב ב'
27/03/2018
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'
27/03/2018
פסיכיאטריה -בחינת שלב ב'
28/03/2018
שיקום- בחינת שלב ב'
28/03/2018
פסיכיאטריה -בחינת שלב ב'
09/04/2018
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב'
09/04/2018
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
10/04/2018
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
10/04/2018
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב'
10/04/2018
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/04/2018
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/04/2018
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/04/2018
רפואה תעסוקתית- בחינת שלב ב'
11/04/2018
מחלות עור ומין -בחינת שלב ב'
12/04/2018
אורולוגיה -בחינת שלב ב'
16/04/2018
מחלות עיניים -בחינת שלב ב'
16/04/2018
נוירוכירורגיה - חלק א ' בחינת שלב ב'
16/04/2018
רפואה גרעינית-בחינת שלב ב'
22/04/2018
בחינת שלב ב' אנטומיה פתלוגית -אוניברסיטת תל אביב
22/04/2018
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/04/2018
גסטרואנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/04/2018
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/04/2018
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/04/2018
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/04/2018
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/04/2018
נאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/04/2018
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/04/2018
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/04/2018
ראומטולוגיה למומחים בר.ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/04/2018
רפואה דחופה למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/04/2018
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/04/2018
נוירוכירורגיה - חלק ב ' בחינת שלב ב'
23/04/2018
בריאות הציבור -בחינת שלב ב'
24/04/2018
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
25/04/2018
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
29/04/2018
אונקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/04/2018
אנטומיה פתולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/04/2018
מחלות עור ומין - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/04/2018
מקרוביולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/04/2018
פרמקולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/04/2018
רדיולוגיה אבחנתית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/04/2018
רפואה גרעינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/04/2018
רפואה משפטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/04/2018
רפואה פיזיקלית ושיקום - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/04/2018
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
01/05/2018
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
07/05/2018
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2018
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2018
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2018
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2018
כירורגיה של בית החזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2018
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2018
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/05/2018
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
15/05/2018
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
15/05/2018
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
03/06/2018
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/06/2018
מחלות א.א.ג -בחינת שלב א'
05/06/2018
מחלות עיניים -בחינת שלב א''
07/06/2018
רדיולוגיה אבחנתית-בחינת שלב א'
11/06/2018
רפואה דחופה-בחינת שלב א'
11/06/2018
מחלות עור ומין -בחינת שלב א' (אוניברסיטת תל אביב )
18/06/2018
בריאות הציבור -בחינת שלב א'
18/06/2018
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'א
18/06/2018
רפואת משפחה -בחינת שלב א'
18/06/2018
רפואה פיזיקלית ושיקום-בחינת התמחות שלב א'
18/06/2018
אונקולוגיה (שני המסלולים) - בחינת שלב א
18/06/2018
כירורגיה כללית -בחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגיה אורתופדית-בחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגיה אורולוגית - חלק א' בבחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגית בית חזה - חלק א' בבחינת שלב א'
18/06/2018
הרדמה -בחינת שלב א'
18/06/2018
יילוד וגינקולוגיה - בחינת שלב א'
18/06/2018
כירורגית כלי דם -בחינת שלב א'
19/06/2018
רפואה משפטית- בחינת שלב א'
19/06/2018
רפואה פנימית - בחינת שלב א'
19/06/2018
רפואה תעסוקתית - בחינת שלב א'
19/06/2018
פסיכיאטריה - בחינת שלב א'
19/06/2018
אנטומיה פתולוגית - בחינת שלב א'
19/06/2018
רפואת ילדים-בחינת שלב א'
19/06/2018
רפואה פנימית-בחינת שלב א'
20/06/2018
כירורגיה של בית החזה- חלק ב' בחינת שלב א
20/06/2018
נוירוכירורגיה - בחינת שלב א (חלקים א+ב)
21/06/2018
אורולוגיה -חלק ב' בחינת שלב א
22/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
22/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
22/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
22/07/2018
ערעור בחינת שלב א (אונקולוגיה רפואית ורדיותרפיה)-גני התערוכה
22/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
22/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
22/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
22/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
22/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
22/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
22/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
22/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
22/07/2018
ערעור בחינת שלב א חלק א -גני התערוכה
22/07/2018
ערעור בחינת שלב א חלק א -גני התערוכה
15/10/2018
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
16/10/2018
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
17/10/2018
מחלות עיניים -בחינת שלב ב'
18/10/2018
רפואת ילדים-בחינת שלב ב'
22/10/2018
נוירוכירורגיה - חלק א ' בחינת שלב ב'
22/10/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
23/10/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
24/10/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
28/10/2018
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'
29/10/2018
נוירוכירורגיה - חלק ב ' בחינת שלב ב'
30/10/2018
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'
30/10/2018
בריאות הציבור -בחינת שלב ב'
30/10/2018
פסיכיאטריה -בחינת שלב ב'
31/10/2018
פסיכיאטריה -בחינת שלב ב'
01/11/2018
אורולוגיה -בחינת שלב ב'
05/11/2018
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
06/11/2018
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
12/11/2018
רדיולוגיה אבחנתית-בחינת שלב ב'
13/11/2018
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
13/11/2018
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב'
14/11/2018
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב'
14/11/2018
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
15/11/2018
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב'
19/11/2018
אונקולוגיה (רפואית)- בחינת שלב ב'
19/11/2018
כירורגיה של בית החזה- בחינת שלב ב'
20/11/2018
אונקולוגיה (רדיותרפיה)- בחינת שלב ב'
21/11/2018
מחלות א.א.ג -בחינת שלב ב'
22/11/2018
כירורגית כלי דם -בחינת שלב ב'
26/11/2018
רפואה תעסוקתית- בחינת שלב ב'
26/11/2018
רפואה גרעינית-בחינת שלב ב'
28/11/2018
מחלות עור ומין -בחינת שלב ב'
29/11/2018
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב ב'
20/12/2018
רפואה דחופה-בחינת שלב ב'
17/06/2019
הרדמה -בחינת שלב א'
17/06/2019
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה אורולוגית - בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה כללית -בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה של בית החזה חלק א'- בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגית כלי דם -בחינת שלב א'
17/06/2019
מחלות א.א.ג -בחינת שלב א'
17/06/2019
נוירוכירורגיה -בחינת שלב א'
19/06/2019
אונקולוגיה (שני המסלולים) -בחינת שלב א
19/06/2019
אנטומיה פתלוגית-בחינת שלב א'
19/06/2019
בריאות הציבור -בחינת שלב א'
19/06/2019
נוירוכירורגיה -בחינת שלב א'
19/06/2019
פסיכיאטריה -בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה דחופה-בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה משפטית -בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה פנימית-בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואת ילדים-בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה פיזיקלית ושיקום-בחינת התמחות שלב א'
19/06/2019
רפואה גרעינית-בחינת שלב א'
19/06/2019
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר-בחינת שלב א'
למה כדאי לי להצטרף להר"י?
הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם. כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 קומות 10-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444, פקס: 03-5753303