עמוד בית יום ו, 20.07.18

לוח בחינות, ועדות ואירועים

מילת מפתח:
מקצוע ההתמחות:
שנה:
חודש:
תשובות הוועדות תינתנה בכתב ותישלחנה אל המתמחה עד שלושה שבועות לאחר כינוס הוועדה
** לתשומת לבכם עלולים לחול שינויים במועדי הבחינה. מועד סופי יפורסם עד חודש לפני הבחינה.

נמצאו 185 אירועים
23/07/2018
רפואת ילדים-ערעור שלב א'
23/07/2018
פסיכיאטריה-ערעורי בחינת שלב א'
23/07/2018
אנטומיה פתולוגית- ערעור בחינת שלב א'
23/07/2018
בריאות הציבור- ערעור בחינת שלב א'
23/07/2018
נוירולוגיה - ערעורי בחינת שלב א'
23/07/2018
רפואת משפחה -בחינת שלב ב' ערעורי בחינת שלב א'
23/07/2018
רפואה פיזיקלית ושיקום- ערעור שלב א'
23/07/2018
רפואה משפטית -ערעור שלב א'
23/07/2018
כירורגיה כללית -ערעור בחינת שלב א'
23/07/2018
כירורגיה פלסטית -ערעור בחינת שלב א'
23/07/2018
כירורגיה אורטופדית - ערעור בחינת שלב א'
23/07/2018
אורולוגיה -ערעור בחינת שלב א' חלק א' בלבד!
23/07/2018
כירורגית חזה בלבד- ערעור בחינת שלב א חלק א' בלבד!
23/07/2018
הרדמה-ערעור בחינת שלב א'
23/07/2018
כירורגית ילדים - ערעור בחינת שלב א
23/07/2018
כירורגיה כלי דם- ערעורי בחינת שלב א'
23/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
23/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
23/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
23/07/2018
ערעור בחינת שלב א (אונקולוגיה רפואית ורדיותרפיה)-גני התערוכה
23/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
23/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
23/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
23/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
23/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
23/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
23/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
23/07/2018
ערעור בחינת שלב א -גני התערוכה
23/07/2018
ערעור בחינת שלב א חלק א -גני התערוכה
23/07/2018
ערעור בחינת שלב א חלק א -גני התערוכה
25/07/2018
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2018
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2018
גסטורואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2018
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2018
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2018
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2018
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2018
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2018
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2018
ריאומטולוגיה במסלול למומחים בר.פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2018
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2018
מחלות אא"ג - ערעור בחינת שלב א' על גבי מחשבים (אוניברסיטה)
25/07/2018
רדיולוגיה אבחנתית - ערעור בחינת שלב א' על גבי מחשבים (אוניברסיטה)
25/07/2018
מחלות עיניים- ערעור בחינת שלב א' על גבי מחשבים (אוניברסיטה)
25/07/2018
מחלות עור ומין - ערעור בחינת שלב א' על גבי מחשבים (אוניברסיטה)
25/07/2018
אורולוגיה - ערעור בחינת שלב א' על גבי מחשבים חלק ב' (אוניברסיטה)
25/07/2018
כירורגית חזה - ערעור בחינת שלב א' על גבי מחשבים חלק ב' (אוניברסיטה)
25/07/2018
נוירוכירורגיה - ערעור בחינת שלב א' על גבי מחשבים (אוניברסיטה)
29/07/2018
אונקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/07/2018
אנטומיה פתולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/07/2018
מחלות עור ומין - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/07/2018
מיקרוביולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/07/2018
פרמקולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/07/2018
רדיולוגיה אבחנתית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/07/2018
רפואה גרעינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/07/2018
רפואה משפטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/07/2018
רפואה פיזיקלית ושיקום - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/08/2018
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/08/2018
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/08/2018
גסטרואנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/08/2018
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/08/2018
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/08/2018
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/08/2018
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/08/2018
נאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/08/2018
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/08/2018
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/08/2018
ראומטולוגיה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/08/2018
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/08/2018
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/08/2018
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/08/2018
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
15/10/2018
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
16/10/2018
רפואה פנימית-בחינת שלב ב'
17/10/2018
מחלות עיניים -בחינת שלב ב'
22/10/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
22/10/2018
נוירוכירורגיה - חלק א ' בחינת שלב ב'
23/10/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
24/10/2018
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב ב'
28/10/2018
רפואה פיזיקלית ושיקום-בחינת התמחות שלב ב'
29/10/2018
נוירוכירורגיה - חלק ב ' בחינת שלב ב'
30/10/2018
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר -בחינת שלב ב'
30/10/2018
בריאות הציבור -בחינת שלב ב'
30/10/2018
נוירולוגיה -בחינת שלב ב'
31/10/2018
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר -בחינת שלב ב'
01/11/2018
אורולוגיה -בחינת שלב ב'
05/11/2018
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
06/11/2018
רפואת משפחה -בחינת שלב ב'
08/11/2018
כירורגית כלי דם -בחינת שלב ב'
12/11/2018
רדיולוגיה אבחנתית-בחינת שלב ב'
13/11/2018
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
13/11/2018
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב'
14/11/2018
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב'
14/11/2018
כירורגיה כללית -בחינת שלב ב'
15/11/2018
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב ב'
19/11/2018
כירורגיה של בית החזה- בחינת שלב ב'
19/11/2018
אונקולוגיה (רפואית)- בחינת שלב ב'
20/11/2018
אונקולוגיה (רדיותרפיה)- בחינת שלב ב'
21/11/2018
מחלות א.א.ג -בחינת שלב ב'
22/11/2018
הרדמה -בחינת שלב ב'
22/11/2018
רפואת ילדים-בחינת שלב ב'
25/11/2018
הרדמה -בחינת שלב ב'
26/11/2018
רפואה תעסוקתית- בחינת שלב ב'
26/11/2018
רפואה גרעינית-בחינת שלב ב'
28/11/2018
מחלות עור ומין -בחינת שלב ב'
28/11/2018
אנטומיה פתולוגית-בחינת שלב ב'
29/11/2018
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב ב'
04/12/2018
בחינת חלק א' בכתב בראומטולוגיה
04/12/2018
בחינת חלק א' בכתב בראומטולוגיה- ילדים
05/12/2018
בחינת חלק ב בעל פה- ראומטולוגיה ילדים
06/12/2018
בחינת חלק ב' בעל פה- ראומטולוגיה
10/12/2018
בחינת חלק א' בכתב - אנדוקרינולוגיה
10/12/2018
בחינת חלק א' בכתב ריאות ילדים
10/12/2018
בחינת חלק א' בכתב באימונולוגיה ואלרגולוגיה
11/12/2018
בחינת חלק א' בכתב מינהל רפואי
11/12/2018
בחינת חלק א' בכתב - רפואה דחופה ילדים- אוניברסיטת תל אביב
11/12/2018
בחינת חלק א' בכתב כירורגיה של היד
12/12/2018
בחינת חלק ב' בעל פה- אנדוקרינולוגיה
12/12/2018
בחינת חלק ב' בעל פה- אימונולוגיה ואלרגולוגיה
12/12/2018
בחינת חלק ב' בעל פה בריאות ילדים
13/12/2018
בחינת חלק ב' בעל פה- כירורגיה של היד
13/12/2018
בחינת חלק ב' בעל פה- מינהל רפואי
13/12/2018
בחינת חלק ב' בכתב- רפואה דחופה ילדים- מ.ס.ר
17/12/2018
בחינת חלק א' בכתב המטולוגיה
17/12/2018
בחינת חלק א' בכתב טיפול נמרץ ילדים
17/12/2018
בחינת חלק א' בכתב בגסטרואנטרולוגיה
18/12/2018
בחינת חלק א' בכתב ברפואה דחופה- אוניברסיטת תל אביב
18/12/2018
בחינת חלק א' בכתב - נפרולוגיה- אוניברסיטת תל אביב
19/12/2018
בחינת חלק ב' בכתב- המטולוגיה
19/12/2018
בחינת חלק ב' בעל פה - טיפול נמרץ ילדים
19/12/2018
בחינת חלק א' בכתב- קרדיולוגיה
19/12/2018
בחינת חלק ב' בעל פה בגסטרואנטרולוגיה
20/12/2018
בחינת חלק ב' בעל פה- רפואה דחופה במ.ס.ר
20/12/2018
בחינת חלק ב' בקרדיולוגיה- ממצאים ומוצגים
20/12/2018
בחינת חלק ב' בעל פה- נפרולוגיה- אוניברסיטת תל אביב
24/12/2018
בחינת חלק א' בכתב - גריאטריה
26/12/2018
בחינת חלק ב' בעל פה - גריאטריה
31/12/2018
בחינת חלק א' בכתב- אנדו ילדים
31/12/2018
בחינת חלק א' בכתב- המטואונקולוגיה ילדים
31/12/2018
בחינת חלק א' בכתב- נאונטולוגיה
31/12/2018
בחינת חלק א' בכתב - מחלות ריאה
01/01/2019
בחינת חלק א' בכתב- כירורגיה ילדים
01/01/2019
בחינת שלב א' בכתב- נפרולוגיה ילדים
01/01/2019
בחינת חלק א' בכתב - רפואה פליאטיבית
02/01/2019
בחינת חלק א' בכתב- קרדיולוגיה ילדים
02/01/2019
בחינת חלק ב' בעל פה אנדוקרינולוגיה ילדים
02/01/2019
בחינת חלק ב' בעל פה מחלות ריאה
02/01/2019
בחינת חלק ב' בעל פה המטואונקולוגיה ילדים
02/01/2019
בחינת חלק א' בכתב - נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד
03/01/2019
בחינת חלק ב' בעל פה כירורגית ילדים
03/01/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- נפרולוגיה ילדים
03/01/2019
בחינת חלק ב' בעל פה - רפואה פליאטיבית
04/01/2019
בחינת חלק ב' בעל פה - נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד
04/01/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- קרדיולוגיה ילדים
07/01/2019
בחינת חלק א' בכתב - גסטרו ילדים
07/01/2019
בחינת חלק א' בכתב -טיפול נמרץ כללי
07/01/2019
בחינת חלק א' בכתב גנטיקה רפואית
08/01/2019
בחינת חלק א' בכתב מחלות זיהומיות
08/01/2019
בחינת חלק א' בכתב רפואה לשיכוך כאב
09/01/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- גסטרו ילדים
09/01/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- גנטיקה רפואית
09/01/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- טיפול נמרץ כללי
10/01/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- מחלות זיהומיות
10/01/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- רפואה לשיכוך כאב
17/06/2019
הרדמה -בחינת שלב א'
17/06/2019
יילוד וגניקולוגיה - בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה אורולוגית - בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה אורטופדית - בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה כללית -בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה פלסטית -בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגיה של בית החזה חלק א'- בחינת שלב א'
17/06/2019
כירורגית כלי דם -בחינת שלב א'
17/06/2019
מחלות א.א.ג -בחינת שלב א'
17/06/2019
נוירוכירורגיה -בחינת שלב א'
19/06/2019
אונקולוגיה (שני המסלולים) -בחינת שלב א
19/06/2019
אנטומיה פתלוגית-בחינת שלב א'
19/06/2019
בריאות הציבור -בחינת שלב א'
19/06/2019
נוירוכירורגיה -בחינת שלב א'
19/06/2019
פסיכיאטריה -בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה דחופה-בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה משפטית -בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה פנימית-בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואת ילדים-בחינת שלב א'
19/06/2019
רפואה פיזיקלית ושיקום-בחינת התמחות שלב א'
19/06/2019
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר-בחינת שלב א'
למה כדאי לי להצטרף להר"י?
הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם. כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 קומות 10-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444, פקס: 03-5753303