רופאים בפריפריה
 

מצוקת כ"א בפריפריה - גורמים עיקריים

 

·       קושי בתחרות מול מוסדות במרכז על מומחים במקצועות במצוקה;

·       מוניטין נמוך של מוסדות רפואיים בפריפריה;

·       מיעוט אפשרויות קידום מקצועי, מחקר ואקדמיה;

·       קושי בהעתקת המשפחה, עבודת בן/בת זוג, לימודים;

·       מרחק ממרכזי תרבות ופנאי;

·       לעתים, עומס עבודה גדול יחסית.

 

 

מחוז

שיעור רופאים לאלף נפש לפי מחוזות

שיעור רופאים לאלף נפשות נורמטיביות לפי מחוזות

ירושלים

3.1

3.4

3.4

צפון

2.2

2.5

3.1

חיפה

4.1

3.8

מרכז

3.5

3.5

3.9

תל אביב

4.9

4.3

דרום

2.5

2.5

2.5

סה"כ

3.4

3.4

3.4

 

מצוקת כ"א בפריפריה - מהלכים לשיפור

 

·       הגדלת מספר המקומות בבתי הספר לרפואה;

·       הקמת בית הספר לרפואה בצפת;

·       עדיפות לפריפריה הקצאת תוספת המיטות (והתקנים);

·       רישיונות למכשירי MRI לבתי"ח בפריפריה;

·       שינוי נוסחת הקפיטציה ותוספת 160 מלש"ח לקופות ע"פ מספר מבוטחים בפריפריה;

·       מהלכים ממוקדים בשירותי בריאות כללית בתיאום עם הממונה על השכר במשרד האוצר;

 

תוספות פריפריה - נתוני דצמבר 2010

 

רמה 3

רמה 2

רמה 1

תפקיד

149

156

158

מתמחה

552

869

1,205

מומחה

630

1,049

1,243

בכיר

445

675

835

ממוצע

 

רשימת בתי החולים הממשלתיים לפי רמות:

רמה 1

רמה 2

רמה 3

צפת

נהריה

חדרה

פורייה

אשקלון

שער מנשה

 

באר שבע

 

 

הפער בין שכר רופאים, עם אותו פרופיל, בפריפריה לבין מרכז הארץ כתוצאה מתוספות הפריפריה יכול להגיע למעל 3,500 ₪ ברוטו בחודש.

 

שכר הרופאים בפריפריה - נתוני 2010

כמות התורנויות

תוויות שורה

בכיר

מומחה מעל 5 שנים

מומחה -  שנתיים עד חמש שנים

מומחה - עד שנתיים

מתמחה

 בתי חולים שאינם פריפריה

0.2

0.4

1.4

2.5

5.3

 פריפריה רמה 3

0.3

1.5

2.6

3.3

6.7

 פריפריה - רמה 2 

0.3

0.9

2.5

3.1

6.8

 פריפריה רמה 1

0.6

1.6

4.5

5.9

7.7

סה"כ

0.2

0.6

1.9

2.9

6.0

           
 

רשימת בתי החולים הממשלתיים לפי רמות:

   
 

רמה 1

רמה 2

רמה 3

   
 

צפת

נהריה

חדרה

   
 

פורייה

אשקלון

שער מנשה

   
 

 

באר שבע

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

פתרונות מוצעים ע"י המעסיקים
תוספת פריפריה

·       בחינה של הגדרת לפריפריה בהתבסס על "מדד הפריפריאליות" של הלמ"ס.

·       תשלום תוספת פריפריה לרופאים באזורים שיוגדרו כפריפריאליים.

·       המשך תשלום תוספות הפריפריה לרופאים שקיבלו את התוספת  עד היום.

·       אי תשלום תוספות פריפריה לרופאים חדשים באזורים שלא יוגדרו כפריפריאליים.

 

פתרונות מוצעים ע"י המעסיקים
אופק קידום

·       לאפשר אופק קידום.

·       הגדלת פערי ההשתכרות בין מנהל מחלקה למנהל יחידה (ע"י הפחתת כמות הכוננויות על).

 

פתרונות מוצעים ע"י המעסיקים
ימי השתלמות

·       המעסיקים מתנגדים להגדלת מכסת ימי ההשתלמות. הדבר יחריף את המצוקה בפריפריה.

·       קיימת טענה כי כיום רופאים לא מנצלים את מכסות ימי ההשתלמות שלהם. לאור זאת מוצע לאכוף את נושא היציאה להשתלמות.

·       המנגנון המוצע: מנהל יכול לסרב לעד שתי בקשות להשתלמות. המנהל יהיה חייב לאשר את הבקשה השלישית (ברצף, תוך תקופה שתסוכם).

 

פתרונות מוצעים ע"י המעסיקים
הלוואות עומדות/מענקים

·       המעסיקים מציעים העמדת הלוואות עומדות/מענקים בכדי לעודד רופאים להגיע לפריפריה.

·       סכומי המענקים יקבעו בהתאם לחריפות המצוקה בגיוס רופאים.

·       מנגנון זה נוסה כבר בחלק מבתי החולים בכללית ובאמצעותו הצליחה הקופה לפתור מצוקות בחלק מבתי החולים של הקופה.

·       הקופה הצליחה לאחרונה לגייס 6 רופאים למחלקה פנימית בסורוקה.

 

התייחסות לדרישות הר"י

 

נושא

התייחסות המעסיקים

חבילות דיור וחבילות לימוד

ההלוואות העומדות/המענקים מביאים בחשבון השתתפות בשכר דירה והשתלמויות.

קביעת מינימום כוננויות בחודש

הגדלת תוספת פריפריה תגדיל את שכרם של הרופאים שמבצעים כוננויות.

ותק מואץ

הגדלת תוספת פריפריה צפויה לתת מענה לסעיף זה.

שב"ן/שר"פ

שאלת מדיניות עקרונית שאינה נתונה למו"מ עם העובדים והמדינה מתנגדת לכך. ממילא השאלה אינה נוגעת אך ורק לפריפריה.

זמן מלא

שאלה עקרונית שלא נוגעת אך ורק לפריפריה. הדיון בנושא הוא לא במסגרת הפריפריה.

הקלות במס

אנו לא מתערבים בענייני מס.

תקינה

מדובר בפררוגטיבה של הממשלה.

קידום תשתיות בפריפריה

מדובר בפררוגטיבה של הממשלה.

מרפאות יועצות

במסגרת נושאי הקהילה

תוספת שכר לקהילה

במסגרת נושאי הקהילה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 
 
 
 
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות


 
שאלות ותשובות