1. תקינה

1.    דרישה מיידית -

הקצאה מיידית של כ-1,000 תקנים, לפי החלוקה הבאה:

·       הקצאת תקנים בגין הסכם 2000 (בעיקר עבור יום חופש לאחר תורנות) – 640 תקנים.

·       הקצאת 173 תקני רופאים לפגיות, על פי דו"ח משרד הבריאות.

·       כ-100 תקנים בעבור תקינה ייעודית לפריפריה (על-מנת לעודד רופאים להגיע לפריפריה).

·       100 תקנים בגין מקצועות במצוקה ומקצועות לא מתוקננים (לדוגמא חדר לידה, אונקולוגיה, ניאונטולוגיה וטיפול נמרץ).

 

2.    דרישה לטווח הרחוק -

בהתאם לממצאים ראשוניים של בדיקה שנערכה על ידי חברת ההנדסה "ארגו", המומחית לחקר עבודה, לגבי שורה של מקצועות, עולה כי קיים מחסור של כ-7,000 תקנים במערכת.           
הממצאים הסופיים יתקבלו בזמן הקרוב. במידה ותתעורר מחלוקת בנוגע לממצאים אנו נדרוש כינוסה של ועדה משותפת של הרופאים ומשרד הבריאות, אשר תדון בנושא בהשתתפות גורמים אובייקטיביים מקצועיים, לשם קביעה מקצועית של תקני הרופאים הנדרשים בבתי החולים ובקהילה, ועדכונם מעת לעת. מסקנות הוועדה תתפרסמנה תוך 3 חודשים לגבי הנושאים האקוטיים ולגבי יתרת הנושאים תוך 6 חודשים ויעוגנו בהסכם קיבוצי.  
יצויין כי תקינת הרופאים מעוגנת גם כיום במסגרת הסכם קיבוצי אשר לא עודכן מאז שנות ה-70.

 

3.    הוועדה תדון בין היתר בנושאים:

·       נוסחת תקינה חדשה המבוססת על מספר פרמטרים כגון: תפוסה, מספר מטופלים במרפאות, שינויים טכנולוגיים, תמהיל מטופלים ועוד. נוסחת התקינה החדשה תעוגן בהסכם קיבוצי.

·       קביעת מנגנון אשר יבטיח תהליך קבוע של עדכון תקינה מעת לעת.

·       הוספת תקנים לפי מקצועות.

·       תקנון מקצועות שאין להם כיום תקינה מסודרת או מתאימה (ניאונטולוגיה כטיפול נמרץ)

·       תקינה ייעודית לפריפריה ולמקצועות במצוקה.

 

התקנים שיוקצו ימומנו על ידי המדינה (האוצר).

 

4.    תקני הרופאים שיוספו יאוישו משלושה מקורות עיקריים: הגדלת מספר הרופאים בעקבות בית הספר הנוסף לרפואה, איוש רופאים ישראלים אשר יוחזרו מחו"ל וקליטת הרופאים המועסקים כיום בתאגידי הבריאות או בתקנים שנקנו על ידי הקופות.    

 

5.  הדרישות לתקינה ברפואת הקהילה נכללות במסגרת פרק הקהילה.

 

 
 
 
 
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות


 
שאלות ותשובות