מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
98. תקנים במחלקת ילודים בבתי חולים:

 

הסכם קיבוצי מיום 22.10.85 (להסכם מצורפת דוגמת חישוב) [ראה פסק הבורר גולדברג מיום 15.2.83 ס' 20 ה', ס' 85 לעיל).

 

 

98.1

מוסכם בין הצדדים כי בשנת התקציב 1985, יהיה לנושא ילודים בבתי החולים אשר אין להם תקן שלם מיוחד תקן של משרה שלמה אחת.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.10.85 ס' 3 א'.

 

98.2

האמור בסעיף הנ"ל לא יחול על בתי החולים פוריה ויוספטל. במחלקות הילודים בתי החולים האלה יהיה ½ תקן בלבד.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.10.85 ס' 3 ב'.

 

98.3

החל מיום 1 ביולי 1986 ואילך, תופעל לגבי נושא ילודים בכל בית חולים הנוסחה הבאה:

 

הסכם קיבוצי מיום 22.10.85 ס' 4א'.

 

מספר הרופאים

הרצוי לנושא

הילודים בבית      

חולים מסוים   

   

=  ¼   1  +  3    X        

מספר לידות בבית החולים שבהן נולדו תינוקות בשלים


365
X  4  X  6

 

98.4

החישוב המפורט בסעיף 4א' לעיל (94.3), יעשה לגבי כל בית חולים בנפרד בהתאם לחישוב המתחייב מסעיף 20 לפסק הבוררות ותוצאת החישוב המפורט בסעיף 4א' לעיל, תיכלל בחישוב המפורט בסעיף 20 א' לפסק הבוררות במסגרת מספר התקנים הרצוי כנהוג לגבי כל מחלקה, יחידה, מכון או מרפאה.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.10.85 ס' 5 א'.

98.5

למען הסר ספק, תוצאת החישוב המפורט בסעיף 4א' אינה מעידה על כמות התקנים שתינתן לנושא ילודים בבתי חולים כלשהו, אלא תוצאה זו תיכלל בחישוב הכללי לפי סעיף 20(א) לפסק הבוררות ותוצאת החישוב הכללי לפי סעיף 20 לפסק הבוררות תיושם לפי המתחייב ממנו.

 

 

98.6

מוסכם בין הצדדים כי האמור במכתבו של מנכ"ל משרד הבריאות מיום 5.10.84 בטל. וכי במקום האמור בו ינהגו הצדדים כמפורט בהסכם זה.

 

 

98.7

מוסכם בין הצדדים כי האמור בהסכם זה ממצה את נושא מחלקות הילודים.

 

 

98.8

ההסתדרות הרפואית בישראל מצהירה כי עם החתימה על הסכם זה היא תבטל לאלתר את "הבקשה בדרך המרצה לביטול חלקי של פסק הבורר ולשינויו" מספר 3745/84 שהוגשה על ידה בבית המשפט המחוזי בת"א.

 

 

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH