מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
31. החזר הוצאות: תוספת מעונות

31.1

רופאה שהיא אם לילד או לילדים עד גיל חמש שנים זכאית לתוספת אחת בלבד בסכום המפורט בנספח ב' ס' 10.1 להלן.

במקומות בהם נהוגה השתתפות בהחזקת ילדי עובדים במעונות או הנחה בשכר לימוד בשיעור גבוה יותר, תהא רופאה כנ"ל זכאית לסכום הגבוה יותר מבין השניים ובלבד שלא תקבל את שני הסכומים.

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 15 (סכום התוספת שנקבע בהסכם זה עודכן בהסכם קיבוצי מיום 6.10.88 ס' 3.2 והחל במועד זה מתעדכן עפ"י ת"י, כפי שמתפרסם בהוראות הממונה על השכר מעת לעת).

31.2

לעניין סעיף זה "אם" - לרבות "אלמן".

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 סעיף 15.

31.3

רופאה שהיא אם לילד או לילדים עד גיל חמש שנים תהיה זכאית לתוספת בסכום המפורט בנספח ב' ס' 10.2 להלן.

תוספת המעונות כאמור תשולם בנוסף לתוספת המעונות ששולמה עד לחתימת ההסכם הקיבוצי מיום 20.6.94 ועבור כל ילד עד גיל 5, והיא תעודכן במועד תשלום תוספת היוקר ועפ"י שיעוריה.

נספח השלמה להסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 10.

חוזרי הממונה על השכר הער/94/20 (112), ער/94/21 (125).

31.4

למען הסר ספק, התוספת לא תובא בחשבון ערך יום עבודה ולעניין פנסיה ופיצויים.

ועדת מעקב מיום 29.8.94

2 התוספות הנ"ל חלות גם על הסטאז'רים מכוח ס' 55ד' להסכם 15.3.79 ומכוח ס' 18 לנספח ההשלמה להסכם מיום 20.6.94.

1.1

תוספת מעונות

מוסכם, כי חוזר הממונה על השכר הע - כללי 2011-1-48 מיום 7.8.2011, שעניינו תוספת מעונות, יחול על דירוג הרופאים, המועסקים על ידי המעסיקים החתומים על הסכם זה, בהתאם לכללים, לתנאים ולמועד הקבועים בחוזר האמור.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 26.1

4.2

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוראות סעיף 26 חלות גם על רופאי הקהילה – שירותי בריאות כללית.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 26.5

 
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH