מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
6. מנגנון בדיקת השכר

6.1

עלה מדד המחירים לצרכן, בשנת 2000 או בשנת 2001 (בכל שנה בנפרד), מעל לשיעור של 4%, על פי המדד בגין חודש דצמבר של אותה שנה לעומת המדד בגין חודש דצמבר של השנה הקודמת, יעודכנו השכר המשולב של הרופאים והתוספות השקליות המובאות בחשבון לחישוב ערך יום. העדכון יעשה החל ממשכורת חודש ינואר של השנה שלאחר מכן, בשיעור שבו עלה המדד מעל ל-4%, בניכוי שיעור תוספות היוקר אשר שולמו בגין אותה שנה. למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף זה אינו בא לשנות את הקבוע בהסכמים קיבוציים ו/או בהסדרים בין הצדדים בכל הקשור למנגנוני עדכון תוספות. סעיף זה לא יחול על תוספות שקליות הצמודות למדד המחירים לצרכן.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 8

 
  1. מוסכם כי בגין התקופה שמחודש אוגוסט 2014 ועד חודש אוגוסט 2019 (כולל) ייבדק, מדי שנה, החל באוגוסט 2015, השיעור השנתי של עליית המדד בין מדד חודש יולי באותה שנה לבין מדד חודש יולי בשנה שקדמה לה (להלן – "המדד השנתי"). אם המדד השנתי עלה ביותר מ-5%, יוגדלו בחודש אוגוסט בשנה שלאחר הבדיקה, הסכומים שבטבלת השכר המשולב בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי לבין 5% והמשך העדכון לפי סעיף זה ייעשה על בסיס הסכומים שבטבלת השכר המשולב המעודכנת. 

לעניין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לדוגמה: אם שיעור עליית המדד בין מדד חודש יולי 2016 לבין מדד חודש יולי 2015 יעלה ב-5.5% כי אז בחודש אוגוסט 2017 יעודכנו טבלאות השכר המשולב, הנכונות לאותו מועד, בחצי אחוז.

 
     
 
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH