מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
6. מנגנון בדיקת השכר

6.1

עלה מדד המחירים לצרכן, בשנת 2000 או בשנת 2001 (בכל שנה בנפרד), מעל לשיעור של 4%, על פי המדד בגין חודש דצמבר של אותה שנה לעומת המדד בגין חודש דצמבר של השנה הקודמת, יעודכנו השכר המשולב של הרופאים והתוספות השקליות המובאות בחשבון לחישוב ערך יום. העדכון יעשה החל ממשכורת חודש ינואר של השנה שלאחר מכן, בשיעור שבו עלה המדד מעל ל-4%, בניכוי שיעור תוספות היוקר אשר שולמו בגין אותה שנה. למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף זה אינו בא לשנות את הקבוע בהסכמים קיבוציים ו/או בהסדרים בין הצדדים בכל הקשור למנגנוני עדכון תוספות. סעיף זה לא יחול על תוספות שקליות הצמודות למדד המחירים לצרכן.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 8

 
  1. מוסכם כי בגין התקופה שמחודש אוגוסט 2014 ועד חודש אוגוסט 2019 (כולל) ייבדק, מדי שנה, החל באוגוסט 2015, השיעור השנתי של עליית המדד בין מדד חודש יולי באותה שנה לבין מדד חודש יולי בשנה שקדמה לה (להלן – "המדד השנתי"). אם המדד השנתי עלה ביותר מ-5%, יוגדלו בחודש אוגוסט בשנה שלאחר הבדיקה, הסכומים שבטבלת השכר המשולב בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי לבין 5% והמשך העדכון לפי סעיף זה ייעשה על בסיס הסכומים שבטבלת השכר המשולב המעודכנת. 

לעניין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לדוגמה: אם שיעור עליית המדד בין מדד חודש יולי 2016 לבין מדד חודש יולי 2015 יעלה ב-5.5% כי אז בחודש אוגוסט 2017 יעודכנו טבלאות השכר המשולב, הנכונות לאותו מועד, בחצי אחוז.

 
     
 
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH