מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
 
הבהרות

האמור באתר זה נועד להוות רקע כללי וראשוני בלבד ואין באמור בו כדי לסתור ו/או לגרוע מהוראות ההסכמים הקיבוציים המפורסמים בפרסומים רשמיים. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור באתר לבין הוראות ההסכמים הקיבוציים כפי שהתפרסמו בפרסומיים רשמיים, הפרסום הרשמי הוא הגובר. 

האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ מקצועי, משפטי ו/או אחר ו/או תחליף לייעוץ משפטי, מקצועי ו/או אחר וכן אינו מהווה טיפול מקצועי, משפטי ו/או תחליף לטיפול
משפטי מקצועי או אחר.

ההסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או על התכנים המופיעים באתר הינם באחריות המשתמש בלבד. אין
לעשות שימוש באתר ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע המופיע בו.

הר"י אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד
, ו/או אובדן (כולל צד ג') ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בכל מידע אחר שבו. כמו כן, הר"י אינה אחראית בצורה כלשהי לנזק שנגרם מאי יכולת להשתמש באתר מכל סיבה שהיא. בנוסף, הר"י אינה אחראית לכל נזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו עקב השימוש באתר. הר"י לא תישא בכל אחריות להתאמת המידע המופיע באתר לצרכי המשתמש, ואינה מתחייבת כי האתר ו/או המידע הכלול בו ו/או השימוש בו עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש..
המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, להעתיק, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה מסחרית כלשהי.
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH