דוקטור רזניק מאיר

1896 - 1977
נולד ברוסיה ושרת כרופא בצבא הרוסי. לאחר מלחמת העולם הראשונה עבר להתגורר ולעבוד בעיר רומן שברומניה שם היה מוכר ואהוב ע"י חוליו הרבים. עוד טרם פרוץ מלחמת העולם השניה עלה בנו נתן ארצה ולמד בבי"ס חקלאי, ובשנת 1948 הצליחה גם בתו שרה להגיע לישראל. יחד עם זאת, על ד"ר רזניק ורעייתו נאסר לעזוב את רומניה, ובעקבות פעולתו הציונית בארץ זו הוא אף נכלא והפך להיות 'אסיר ציון'. רק לאחר שעבר את גיל שישים זכה ד"ר רזניק להגשים את חלומו, הגיע לארץ שאותה הוא כל כך אהב ועבד שנים רבות כרופא משפחה בבאר יעקב. נפטר ברמלה והוא בן 81. יהיה זכרו ברוך.
ד

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה