MD אלקן ולטר יעקוב

1911 - 2003
יליד ברלין, עלה ארצה ב-1935, בעל תואר DTM&H מלונדון, שירת בצבא הבריטי 1939-1946, רופא ראשי של ההגנה לירושלים הנצורה (שם מחתרתי "ד"ר פסח"), מנהל פנימית א' בבית חולים "אסף הרופא" מיום הווסדו (1950).

חובב מוזיקה וספרות, התעניין בתולדות הרפואה ובהסטוריה כללית, אסף מטבעות ארץ ישראל מימי בית שני.

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

חייבים להם הרבה  /  גיבור ובעל חסד במלחמת השחרור, ממגש הכסף של מדינת היהודים. תנצב"ה.

02:40 29.04.2021

חייבים להם הרבה

הוסיפו מילים לזכרו/ה