• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • מה תרצו למצוא?

    תוצאת חיפוש

    נובמבר 2008

    דוד רבינרסון, מרק גלזרמן
    עמ'

    דוד רבינרסון, מרק גלזרמן

     

    בית-חולים לנשים הלן שניידר, מרכז רפואי רבין, פתח-תקווה, הפקולטה לרפואה סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב

     

    נשים נכות מהוות מרכיב לא קטן מאוכלוסיית הנשים הכללית ושיעורן באוכלוסייה עולה במקביל לעליית הגיל. נשים נכות נזקקות לשירותי רפואת נשים בדומה לחברותיהן הבריאות, אך נגישותן לשירותים אילו מוגבלת עקב חסמים סביבתיים, חסמי ידע וגישה וחסמים כלכליים. אופיים ומהותם של חסמים אלו נדונים בסקירה זו.  בנוסף, רופאי הנשים חסרים לעיתים קרובות את הידע הרפואי המתאים כדי להעניק טיפול רפואי נכון לקבוצת הנשים הנכות, המתאפיינת במיגוון רחב של תסמינים ומוגבלויות. בסקירה נדונים מספר מצבים הפרושים על-פני כל חיי האישה הנכה, המחייבים מעורבות של רופא נשים. על מערכות הרפואה בישראל להיערך בהיבטים של מבנים, ציוד וכוח-אדם מיומן המתאימים לטיפול באוכלוסייה ייחודית זו.

    יוני 2002

    ליביו פרידמן, גלינה גודוביק וליאוניד אידלמן
    עמ'

    ליביו פרידמן, גלינה גודוביק וליאוניד אידלמן

     

    תיסמונת הורנר דווחה בעבר כסיבוך של אילחוש על-קשיתי במהלך לידה. בכל הסיבוכים שהתרחשו טיפלו המחברים ב-bupivacaine במינון 0.5%-0.25%. לאחרונה רווח הטיפול ביכוזים נמוכים יותר של תרופה זו לצורך אילחוש על-קשיתי.

    במאמר זה מדווח לראשונה על שתי יולדות עם תיסמונת הורנר שטופלו ב- bupivacaine מהול במינון נמוך. בעקבות פרשות החולות הללו וסקירת הספרות הרפואית בנושא, נמצא שבהיעדר סימנים אחרים של פגיעה במערכת העצבים, ולאחר שלילת הזרקה תת-קשיתי בלידה למרות התיסמונת. אין צורך בביצוע בדיקות מלבד בדיקה גופנית במהלך 24 השעות הראשונות, מאחר שהתיסמונת חולפת בדרך-כלל בפרק זמן זה.

    דצמבר 1999

    אייל שיינר, אילנה ינאי, דויד יוחאי ומרים כץ
    עמ'

    Cervical Ectopic Pregnancy

     

    Eyal Sheiner, Ilana Yanai, David Yohai, Miriam Katz

     

    Dept. of Obstetrics and Gynecology and Pathology Unit, Soroka Medical Center and Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheba

     

    Cervical pregnancy is a rare but serious complication. The most frequent presenting symptom is vaginal bleeding, and is thus common in inevitable abortion. Examination reveals a dilated cervix containing products of conception derived from the emptied uterine cavity. The pathologic criteria are cervical glands opposite the placental site, attachment to and actual invasion of the cervix by the placenta, a portion of the placenta below the posterior reflection, and no fetal parts in the corpus uteri. Treatment ranges from hysterectomy to treatment with chemical agents, mostly methotrexate. We present a case of ectopic, cervical pregnancy with exaggerated placental site in the cervix.

    נובמבר 1999

    דוד גורדון, אסנת גרוץ ויוסף לסינג
    עמ'

    Tension-Free Vaginal Tape Procedure for Female Stress Incontinence

     

    David Gordon, Asnat Groutz, Joseph Lessing

     

    Lis Maternity Hospital, Sourasky-Tel Aviv Medical Center

     

    We evaluated the safety and efficacy of the tension-free vaginal tape procedure (TVT) in 20 consecutive women with urodynamically proven genuine stress incontinence. Mean operating time under spinal analgesia was 37.2‏13 minutes and 80% were discharged within 24 hours. There were 5 uncomplicated, intraoperative bladder perforations, but no defects in healing nor tape rejection. The objective cure rate was 95%, while the subjective rate was 100%. Although follow-up was short (9-16 months), the TVT method seems to be safe and effective for stress urinary incontinence.

    יולי 1999

    ירון צלאל, דורון קרייזר, דוד סוריאנו וראובן אחירון
    עמ'

    Sonographic Demonstration of a Levonorgestrel-Releasing LUD

     

    Yaron Zalel, Doron Kreizer, David Soriano, Reuven Achiron

     

    Ultrasound Unit, Obstetrics and Gynecologic Dept., Sheba Medical Center, Tel Hashomer and Sackler School of Medicine, Tel Aviv University

     

    Mirena, a new intra-uterine device (IUD) introduced in Israel during the past year, releases 20 mcg/day of levonorgestrel for 5 years. It has the advantages of reduced pregnancy rates and diminished menstrual blood loss, together with a low risk of pelvic inflammatory disease compared with current IUD's.

     

    It has a typical sonographic appearance, differing from that of regular IUD's, which was demonstrated in all 15 women examined in this study. Its sonographic appearance includes both proximal and distal ends of the vertical arm of the device, which extend into the internal cervical os and fundal region, respectively. Acoustic shadowing between both ends defines the location of the device, which should help avoid consultations due to "lost IUD's."

    רוברט פינאלי, זהבי כהן, ודים קפולר, אגנטה גולן, עדנה קורצברט ואברהם מרש
    עמ'

    Limited Percutaneous Surgical Drainage in Severe Neonatal Necrotizing Enterocolitis in Low Birth Weight Prematures

     

    Robert Finaly, Zahavi Cohen, Vadim Kapuller, Agneta Golan, Edna Kurtzbart, Abraham Mares

     

    Depts. of Pediatric Surgery and Neonatology, Soroka Medical Center and Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheba

     

    The usual treatment of complicated neonatal necrotizing enterocolitis (NEC) is resection of the necrotic bowel, lavage of the peritoneal cavity and diversion enterostomy. Low-birth-weight premature neonates with this condition are in special danger if general anesthesia and full exploratory surgery is contemplated.

     

    A relatively simple alternate procedure is percutaneous insertion under local anesthesia of a soft abdominal drain, most often in the right lower quadrant. The procedure is done in the neonatal intensive care unit without moving the whole set-up to the operating room.

     

    4 such cases have been treated within the past year. 3 were discharged home as they did not require additional surgical treatment, not having developed intestinal stenosis or obstruction. 1 recovered from the acute episode, but succumbed to a severe intraventricular hemorrhage and respiratory failure 7 days after the procedure.

     

    Our limited but most gratifying experience, in addition to similar experience of others, encourages us to recommend this simple surgical approach in the very sick low-birth-weight premature with fulminant NEC.

    מרץ 1999

    אילון לחמן, אברהם שינפלד, רפאל בולדס, שמואל לוין, מיכאל בורשטיין ומיכאל שטרק
    עמ'

    Operative Laparoscopy in Pregnancy

     

    Eylon Lachman, Abraham Schienfeld, R. Boldes, Samuel Levin, Michael Burstein, Michael Stark

     

    Depts. of Obstetrics and Gynecology, Misgav Ladach Hospital, Jerusalem

     

    The development of laparoscopic surgery in gynecology and general surgery has greatly advanced over the past decade, and recently has been successfully performed in pregnancy. In the English literature we found that of the 518 cases reported (mean age 32 years) the most common was for cholecystectomy (45%), followed by operations on the adnexae (34%), appendectomy (15%) and others (6%). To these we add 3 cases of cholecystectomy and 1 of an adnexal tumor. Of all the reported cases, 33% were performed in the 1st trimester, 56% in the 2nd and 11% in the 3rd.

    This review demonstrates a definite trend to laparoscopy in pregnancy. It appears to be safe when performed by experienced surgeons, but further studies addressing safety of laparoscopic surgery during pregnancy are needed to reach definitive conclusions.

    ינואר 1999

    א' אורנוי, ס' שכטמן וג' ארנון
    עמ'

    The Israel Teratogen Information Service: A 10-Year Report 


    A. Ornoy, S. Shechtman, J. Arnon

     

    Hebrew University - Hadassah Medical School and Israel Ministry of Health, Jerusalem

     

    The Israel Teratogen Information Service (TIS) was established 10 years ago with the help of the Ministry of Health and the Hebrew University-Hadassah Medical School. During these 10 years we have had 20,631 calls. We describe the results of our experience in counseling.

    There was a gradual increase in the number of calls, which in 1997 reached 4,447. Most calls (84.5%) were during pregnancy, while 12% were prior to pregnancy. In 75.7% the calls were due to drug exposure during pregnancy; 10.9% were due to exposure to X-rays; there was maternal infection in 6.6% and in 5% immunization during pregnancy. The callers were: physicians in 46.6%, nurses 18.9%, pregnant women 39.5%, and 4.8% others.

    In 76.6% there was no additional risk to the embryo or fetus and in 17.4% there was a small additional risk of less than 1%; a significant additional risk to the fetus was expected in only 6%. In 3625 pregnant women with known outcome there were 8.9% spontaneous and 9.2% induced abortions. Of the 2968 live-born children, 2.3% were malformed, a rate similar to that among controls.

    The information provided by the TIS alleviated the fears most pregnant women have, and reduced unnecessary terminations of pregnancy planned because of unjustified fear of the teratogenic effects of agents to which women were exposed. It reduced the number of children born with congenital anomalies, since pregnancies were interrupted whenever there was a high risk for congenital anomalies.

    נובמבר 1998

    פטר יעקובי, אורלי גולדשטיק, רנטו פינקלשטיין ויוסף איצקוביץ-אלדור
    עמ'

    Empirical Treatment of Urinary Tract Infections in the Delivery Room

     

    Peter Jakobi, Orly Goldstick, Renato Finkelstein, Joseph Itzkovitz-Eldor

     

    Obstetrics and Gynecology Dept. and Infectious Disease Unit, Rambam Medical Center, Haifa

     

    Urinary tract infection (UTI) is the most common bacterial infection during pregnancy. In prenatal and delivery wards treatment is usually started at once in pregnant women with symptoms suggesting UTI, but there is no uniformity as to treatment. We surveyed such treatment in the delivery rooms throughout Israel, and whether the treatment differed in simple cystitis as opposed to pyelonephritis. Results of positive urine cultures from symptomatic parturients admitted here during 1995-1996 were examined.


    There were 17 different empiric treatment protocols in 28 delivery rooms, whose daily cost ranged from 1-119 NIS. We present the antimicrobial sensitivity of 156 bacteria isolated from the urinary cultures from pregnant women in our prenatal ward. Based upon urinary flora, sensitivity and daily cost, we suggest a protocol for empiric treatment. We recommend first and second generation cephalosporins for treatment of simple lower (UTIs), while gentamicin is suggested for treatment of clinical pyelonephritis during pregnancy. There is no medical nor economic justification for the multiplicity of empiric treatment protocols currently used. Considering our results, our protocol is cost-effective for the empiric treatment of UTI in hospitalized parturients and in the community as well.

    ספטמבר 1998

    רון מימון, אריה הרמן, אלי דרייזין, מתי גלסנר וצבי וינראוב
    עמ'

    Trisomy 18 Anomalies on Sonography and Calculated Risk of Chromosomal Abnormalities During First Trimester

     

    Ron Maymon, Arie Herman, Eli Dreazen, Mati Glasner, Zvi Weinraub

     

    Ultrasound Unit, Dept. of Obstetrics and Gynecology, Assaf Harofeh Medical Center, Zrifin, and Sackler School of Medicine, Tel Aviv University; and Women's Health Center, Kupat Holim, Holon Branch, Tel Aviv-Jaffa District

     

    Trisomy 18 is a chromosomal disorder giving multiple anomalies. Its frequency depends on maternal age. We report a 28-year-old woman in her first pregnancy, who underwent first trimester scanning for screening. Due to increased nuchal translucency and exomphalos, chorionic villous sampling was performed. Cytogenetic diagnosis was trisomy 18 and termination of pregnancy was carried out immediately.

    יולי 1998

    רינת חכמון, ג'ורי בר-דוד, אשר בשירי ומשה מזור
    עמ'

    Brucellosis in Pregnancy

     

    Rinat Hackmon, Juri Bar-David, Asher Bashiri, Moshe Mazor

     

    Dept. of Obstetrics and Gynecology, Soroka Medical Center, Beer Sheba

     

    Brucellosis is rare in pregnancy. Recently, an increase in the incidence of this disease has been observed in our area. We present 7 cases of brucellosis in pregnancy and review the literature on the effects of brucellosis on the outcome of pregnancy. Brucellosis is rare in the Middle East and Africa and the most common source of infection is unpasteurized milk products. Brucella is a coccobacillus, gram-negative bacterium, whose hosts are mostly animals.

     

    There is controversy about the relationship between brucellosis and the outcome of pregnancy. There is some evidence that there is a higher rate of complications such as abortion, premature rupture of membranes and preterm delivery in infected animals. Reasons for this difference in the impact of brucella in animals and man include the absence of the carbohydrate erythritol in the human placenta, which appears to be a preferential medium and growth factor for brucella in the placentas of animals.

     

    There is uncertainty regarding effects of brucella in early pregnancy and no evidence of its transplacental passage in later pregnancy, causing adverse obstetrical outcome, although recently there has been a single report of Brucella abortus (biotype 2). 
    We present 7 cases of brucellosis in pregnant women found between 1977-1988. Its incidence among the women who delivered here is 0.007% (7/92,768 deliveries). Our first case was complicated by preterm premature rupture of membranes and preterm delivery in the 20th week of gestation. In 2 other cases there was preterm delivery with 1 developing clinical chorioamnionitis. The 4 remaining women delivered at term, although 1 had preterm premature rupture of membranes and intra-uterine growth retardation, and 2 had postpartum endometritis.

    יוני 1998

    אלדד זילברשטיין, טלי זילברשטיין, גד שקד, מרים כץ, משה מזור ויצחק לוי
    עמ'

    Acute Appendicitis during Pregnancy

     

    Eldad Silberstein, Tali Silberstein, Gad Shaked, Miriam Katz, Moshe Mazor, Itzhac Levi

     

    Dept. of Surgery C, Divisions of Obstetrics and Gynecology, Soroka Medical Center and Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheba

     

    Acute appendicitis is the most common surgical problem in pregnancy, when it is difficult to diagnose early because of the physiological changes of pregnancy. We studied the problem in the Negev population and present the main issues in diagnosis and management. Between 1988-96, 26 women were operated on for acute appendicitis during pregnancy (1/3297 deliveries), 3 by laparoscopy. In 13 there was a histopathological confirmation of the diagnosis. Clinical diagnosis was more accurate in the first trimester of pregnancy than in the second or third (p=0.073). Premature delivery rate was higher in both confirmed and unconfirmed acute appendicitis than in other pregnancies (p<0.00001), but without significant differences between the 2 groups with appendicitis. Other indexes of maternal and perinatal morbidity did not differ either.

    אייל שיינר, אילנה שוהם-ורדי, משה מזור, רלי הרשקוביץ ומרים
    עמ'

    Parturient Compliance in Intra-Partum Epidural Analgesia

     

    Eyal Sheiner, Ilana Shoham-Vardi, Moshe Mazor, Reli Hershkowitz, Miriam Katz

     

    Obstetrics and Gynecology Depts., and Epidemiology and Health Services Evaluation Dept., Soroka Medical Center, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheba

     

    The relationship between parturients' sociodemographic characteristics and the tendency of the medical staff to offer and of the parturients to accept intrapartum epidural analgesia, was investigated. 97 Jewish parturients were interviewed during January 1996. Multiple logistic regression analysis was used to evaluate the statistical significance of the results. 10 parturients (10.3%) asked for intrapartum epidural analgesia, and while 46 (47.4%) were offered it, only 22 (22.7%) accepted. Epidural analgesia was mostly offered to, and accepted by: low birth-order parturients (1st-3rd delivery), those belonging to the upper middle class, and to parturients with higher compliance with prenatal diagnostic tests. There was no significant association between the tendency of the medical staff to offer epidural analgesia to secular as compared to traditional parturients.

     

    We conclude that the use of intrapartum epidural analgesia is related to various maternal sociodemographic characteristics. If the low compliance with epidural analgesia is related to prejudice and unfounded fears, we recommend that the benefits of this type of analgesia be explained before birth in the antenatal clinics.

    מרץ 1998

    נטע בנטור, רויטל גרוס ואיילת ברג
    עמ'

    Screening Tests for Detecting Breast Cancer: Performance Rates and Characteristics of Patients

     

    Netta Bentur, Revital Gross, Ayelet Berg

     

    JDC-Brookdale Institute of Gerontology and Human Development, Jerusalem

     

    Screening tests including mammograms for early detection of breast cancer are in the basket of services provided under the National Health Insurance Law. The law also defines the population groups entitled to mammograms, and sets the frequency of the test as once every 2 years. The aim of this study was to examine the screening rates for early detection of breast cancer at the inception of the law, in order to monitor future changes in performance rates, and identify the characteristics of those unlikely to undergo these tests, in order to promote the use of screening tests by them. This study is part of a comprehensive survey examining the effect of the National Health Insurance Law on the Israeli population.

     

    The survey, carried out in the summer of 1995, included a sample of 1,400 Israeli residents aged 22 and over. To determine performance rates for clinical breast examinations a subgroup of 515 women aged 30 and over was sampled. To determine performance rates for mammograms, 173 women were aged 50-74 (the entitlement ages under the law), were sampled. 54% of women aged 30+ reported having had at least 1 clinical breast examination during their lifetime, and 56% of women aged 50-74 reported having had a mammogram during the past 2 years. Variables with an independent effect on the likelihood of having had a clinical breast examination by a physician during the past 2 years were: being over the age of 50, having at least 9 years of education, being a veteran resident of Israel (as opposed to a new immigrant), and being Jewish. Variables with an independent effect on the likelihood of having a mammogram during the past 2 years were: being a veteran resident of Israel, and having a high income צ which was found to have a borderline effect. The findings of the survey emphasize the importance of changing the behavior patterns of both women and physicians, informing women about their entitlement to the tests, and raising consciousness of the importance of having repeated clinical examinations by a physician, as well as mammograms.

    פברואר 1998

    אילון לחמן וצבי פינלט
    עמ'

    Experience with Under-Water Birth

     

    Eylon Lachman, Zvi Finelt

     

    Dept. of Obstetrics and Gynecology, Yoseftal Hospital, Eilat

     

    Underwater birth is now deemed an acceptable type of delivery. Safety is a recurring consideration, the main concern being that of drowning. But in reports of 19,000 underwater births no untoward events were noted. Also, need for pain relief and of intervention during labor were both reduced. The short term indicators of neonatal outcome were good. A recent review explains 5 different physiological factors which inhibit initiation of fetal breathing under warm water. Many studies have shown no increase in risk of infection of either mother or baby. We report our experience with 26 women, 23 of whom actually delivered in the pool with excellent results. We believe that birth under water is safe and beneficial if done properly for low-risk patients.

    הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם. כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
    כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 קומות 10-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444, פקס: 03-5753303