• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • מטרות וחזון

  המכון לאיכות ברפואה, מיסודה של ההסתדרות הרפואית בישראל, הינו הגוף המרכזי והמוביל, הקובע את העמדה המקצועית, המדעית והמוסכמת, בכל תחומי הרפואה בישראל.

  הר"י רואה את הטיפול באיכות ברפואה בישראל כאחד התפקידים החשובים ביותר שלה ואמונה על פעילות במאמץ מרבי להעלאת רמת הרפואה בישראל בכל התחומים. 

  המכון לאיכות ברפואה, מפרסם עמדות מקצועיות עבור קהילת הרפואה בישראל (רופאים, אחיות, גורמי ממשל, תקשורת והציבור הרחב) בכל אותם נושאים בהם עולה הצורך להביע דעה מקצועית ברורה ובהירה, בין אם כיוון שמדובר בנושא המעורר מחלוקת שפורסמו בגינו דעות הסותרות זו את זו, ובין אם כיוון שמדובר בנושאים חדשניים שטרם גובשה דעה אחידה לגביהם.

  תחומי פעילות המכון רחבים ועוסקים בכל הקשור לאיכות ברפואה.

  בין השאר מטפל המכון בתחומים הבאים:
   

  • הנחיות קליניות וניירות עמדה מקצועיים;
  • טופסי הסכמה מדעת;
  • בטיחות הטיפול וניהול סיכונים;
  • הפצת מידע מקצועי מעודכן לציבור הרחב וקשר עם התקשורת;
  • התעדכנות מקצועית לרופאים;
  • הערכת טכנולוגיות רפואיות;
  • מדדי איכות וסטנדרטים למוסדות רפואה;

  תרומתו הייחודית ויכולתו של המכון לאיכות ברפואה לקבוע דעה מנחה ומחייבת בתחומים אלו נובעת מהיותו:

  1. מדעי ובלתי תלוי – המכון מתוקף מעמדו אינו כפוף ואינו מחויב לאף גורם כלשהו, מלבד האמת המדעית כפי שהיא.
  2. מוביל לדעה מוסכמת – המכון מתוקף היותו שייך להסתדרות הרפואית, הינו מייצג את כלל הרופאים בישראל, והוא זה שיכול והינו היחיד שיכול להגיע לדעה מוסכמת בין תחומי הרפואה השונים.


  בתפקידו זה מממש המכון לאיכות ברפואה את חזונם של האבות המייסדים של ההסתדרות הרפואית, אשר קבעו עם בישיבת הייסוד להקמתה לפני 100 שנים (11.1.1912): " מטרותיה של האגודה העתידה צריכות להיות, ראשית כל שיתוף פעולה מדעי... צריכה האגודה המאחדת את הרופאים מבחינה מקצועית להיות המקום בו יתבררו שאלות בעלות אופי פרופסיונאלי...".

  המכון לאיכות ברפואה הוקם על ידי הר"י ועובד בשיתוף פעולה עם המועצה המדעית והאיגודים המדעיים שלה. למכון ועדה מייעצת ומורכבת מבכירי הרופאים בישראל בתחומים השונים. למכון צוות מקצועי הכולל יועץ משפטי, אנשי מנהל וארגון.