ברוכים הבאים למתחם הוועדה העליונה לבחינת מתכונת עבודת הרופאים ואופי התורנויות בבתי החולים
רקע על הוועדה
פעילות הוועדה
הרקע להקמת הוועדה

הרקע להקמת הוועדה

לקראת פתיחת המו"מ על הסכמי העבודה החדשים ובהמשך לעבודת הבחינה שהובילה ההסתדרות הרפואית זה מכבר בכל הקשור לאופי התורנויות בארץ ובעולם, החליטה ההסתדרות הרפואית להעמיק את ההליך תוך ביצוע שורה של פיילוטים שיבחנו במקביל מספר מודלים שונים – כאשר ועדה מקצועית המונה נציגים ממגוון הסקטורים והתחומים השונים תרכז את עבודת הבחינה ואת הממצאים. כבר בהסכם העבודה שנחתם בשנת 2011 הוסכם על פיילוט לבחינת משך התורנות, אולם משרדי האוצר והבריאות לא הקצו את התקנים הדרושים שיאפשרו את המהלך.
בשני העשורים האחרונים המגמה בעולם הביאה לקיצור מתכונת התורנות בשורה של מדינות, אולם גם במדינות אלה ניכר שלא נמצא עדיין המודל שעונה על כל הפרמטרים. בין הממצאים הבולטים עולה מתאם מובהק בין היתכנות הקיצור לשיעור כוח האדם והתקנים הניתנים עבורו. האתגר המרכזי הוא למצוא את נקודת האיזון בין הצורך לשפר את רווחת הרופאים ולקצר את התורנות, לבין הצרכים החשובים לא פחות: שמירה על איכות ההכשרה והטיפול.

מה קורה בוועדה

מה קורה בוועדה

התפתחות חשובה בעבודת הוועדה העליונה לבחינת מתכונת עבודת הרופאים ואופי התורנויות בבתי החולים, שיזמה והקימה ההסתדרות הרפואית:

משרד הבריאות הודיע בימים האחרונים כי הוא מצטרף לוועדה ושני נציגים מטעמו יכהנו בה:

הד"ר ארז און, ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים במשרד הבריאות יצטרף ויכהן כיו"ר משותף של הוועדה, לצידם של הפרופסורים יוסף קלאוזנר ורן טור כספא, המכהנים כיו"רים משותפים של הוועדה. עוד תכהן בוועדה מטעם משרד הבריאות ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, שתעמוד בראש ועדת משנה בוועדה.

פרופסור ציון חגי, יו"ר הר"י: ״אנו מברכים את שר הבריאות יולי אדלשטיין ואת מנכ"ל משרדו פרופ' חזי לוי על ההחלטה לצרף את משרד הבריאות לוועדה. אין ספק, כי עצם ההצטרפות של משרד הבריאות לוועדה היא הבעת אמון בוועדה ומעניקה רוח גבית חשובה לעבודתה ומשנה תוקף לדיוניה ולהמלצותיה, שיוצגו בעוד מספר חודשים."

הגשת מסמכים וניירות עמדה

הגשת מסמכים וניירות עמדה

1. עם תחילת עבודת הוועדה יצא קול קורא לכלל הרופאים, לאיגודים המדעיים לפורום המתמחים, פורום הסטאז'רים ופורום המומחים הצעירים להגיש הצעות ועמדות לדיון בוועדה.
2. נייר העמדה יהיה באורך של עד 3 עמודים ויוגש תוך 21 ימים ממועד הישיבה בראשונה, קרי: עד ליום 28.6.2020. בנוסף, הוועדה תוכל לפי שיקול דעתה לפנות לגורמים נוספים מקצועיים ואחרים לשם קבלת חומרים ומסמכים שידרשו לחברי הוועדה לביצוע עבודתה.
3. רכזת הוועדה תרכז את כל העמדות שיוגשו לוועדה ותעבירם לדיון בוועדה.
4. הוועדה רשאית לזמן את מגיש העמדה להציגו בפני הוועדה ולקבל הבהרות.
5. הוועדה תזמן גורמים מקצועיים ורופאים להציג בפניה את עמדתם ותהא רשאית לזמן מגיש העמדה לדיון.

מה תבדוק הוועדה

מה תבדוק הוועדה

א. את היתכנות המודלים השונים לרבות המשמעויות הנגזרות מבחינת תקינת כח אדם רפואי, כוחות עזר, שכר ותקצוב.
ב. את המשמעויות הנגזרות בכל הקשור לאיכות ההכשרה ואיכות הטיפול.
ג. את המשמעויות הרוחביות על מתכונת העבודה כולה.
ד. את המשמעויות והתמורות באשר לרווחתם של הרופאים והמתמחים בפרט.
ה. את ההבדלים שעשויים להיגזר מהמודלים השונים בין פריפריה למרכז, את המשמעויות שלהם ואת הפתרונות המוצעים כדי לגשר עליהם.

כללי