ייעוץ משפטי בהר"י

המחלקה המשפטית של הר"י מציעה לרופאים ייעוצים בתחומים הבאים:
 

 • שכר
 • זכויות מכוח ההסכם הקיבוצי
 • תנאי עבודה
 • פיטורים, פיטורים שלא כדין, שימוע לפני פיטורים
 • התפטרות, התפטרות בדין מפוטר
 • שעות עבודה, שעות נוספות, שעות עודפות
 • זכויות הוריות, קיצור יום עבודה, חופשת לידה לגבר, מחלת ילד
 • עבודת נשים - חופשת לידה, שמירת הריון, טיפולי פוריות
 • שוויון הזדמנויות בעבודה ואיסור אפליה
 • בדיקת חוזי העסקה
 • בדיקת הסכמי התקשרות עם הקופות
 • הפסקת התקשרות
 • פרישה לגמלאות, פרישה מוקדמת, פרישה בשל מצב בריאותי
 • הפקדות פנסיוניות והסדרים פנסיוניים
 • התאגדות


צרו קשר עם המחלקה המשפטית במייל או בטלפון: 03-6100523