הצטרפות לעתירת לה"ב

ההסתדרות הרפואית חברה בארגון לה"ב - ארגון עובדים עצמאיים.

מצב זה מאפשר לנו לייצג רופאים עצמאיים. ארגון לה"ב מגיש עתירה לבג"ץ בעניין הפיצוי שיינתן לעצמאיים ואנו מצטרפים לעתירה זו.

כדי שנוכל לקבל אפשרות להציג את הבעיות הייחודיות לרופאים שכרנו עורך דין חיצוני שייצג אותנו בבג"ץ כידיד בית המשפט.

הרופאים העצמאיים בישראל מתמודדים עם אובדן הכנסה משמעותי, וזאת ממספר סיבות: ראשית, האיסור שהטילה המדינה על פעילות רפואית שאינה דחופה; שנית, פעילות רבה שכן מותרת בוטלה בשל חשש המטופלים לצאת מביתם; שלישית, ישנם רופאים אשר נאלצים לשהות בבידוד וכן רופאים שמפאת גילם המתקדם או הימצאותם בקבוצת סיכון נאלצים להימנע מביצוע עבודתם, שכן הם חשופים למטופלים רבים ביום באופן שמסכן אותם בהידבקות בנגיף.

הצטרפותה של ההסתדרות הרפואית לעתירה נועדה למנוע את הפגיעה ברופאים העצמאיים בפרט, ולחזק את העתירה לטובת העצמאיים בישראל בכלל.