question

זימון פגישה ייעוץ משפטי

question
חזרה לעמוד הראשי
מתוך רצון לספק לרופאים החברים מענה למגוון הרחב של סוגיות משפטיות, הר"י מציעה פגישות ייעוץ ושירות עם יועצים אובייקטיבים ובלתי תלויים המתמחים בנושאי המשפט האזרחי והמסחרי. את השירות מעניקים משרדי עורכי דין מקצועיים ומנוסים
לפרטים נוספים נולקביעת פגישת ייעוץ יתן ליצור קשר עם מיא קנר בטלפון: 03-6100523
                                         
התחוםפרטי הפגישה לקביעת ייעוץ קבע/י פגישה או שלח/י שאלה למומחה
ייעוץ תאונות עבודה
date e-mail

הסדר ייחודי לרופאי ההסתדרות הרפואית בישראל ובני משפחותיהם לבחינת זכאות לקבלת תגמולים וזכויות מהמוסד לביטוח לאומי, מחברות הביטוח, מרשויות המס או מגופים אחרים.

לקביעת פגישה לחצו כאן

משפט מסחרי
date e-mail

ייעוץ וליווי בתחום המשפט המסחרי, על גווניו השונים: שוק הון, בישראל ובעולם; הסכמים מסחריים, מקומיים ובינלאומיים, בתחומים ובסקטורים רבים; עסקאות נדל"ן;
עסקאות תשתית ואנרגיה; עסקאות טכנולוגיה; עסקאות מיזוגים ורכישות; עסקאות מימון מגוונות; התקשרויות שונות בתחום הביטוח ועוד.

ליטיגציה
date e-mail

ליטיגציה מסחרית מורכבת; ליטיגציה תאגידית בחברות ציבוריות - מיזוגים ורכישות, לרבות סכסוכי בעלי מניות; תביעות ייצוגיות ותביעות נגזרת; ליטיגציה פלילית – "צווארון לבן", ובכלל זה ליווי חשודים ונחקרים בחקירות כלכליות; ליטיגציה בינלאומית ובוררויות בינלאומיות; ליטיגציה מנהלית, לרבות דיני מכרזים ודיני תקשורת; ליטיגציית הגבלים עסקיים; נזיקין ורשלנות רפואית; ליטיגציית אינטרנט; ליטיגציית נדל"ן; ליטיגציית קניין רוחני; לשון הרע; חדלות פירעון; יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות: גישור, פישור ובוררות ועוד.
 

נדל"ן
date e-mail

עסקאות נדל"ן, יזמות נדל"ן והתחדשות עירונית, תכנון ובניה, היטלי השבחה ותשלומי חובה עירוניים.
 

מיסוי
date e-mail

מיסוי עסקאות מקומיות ובינלאומיות, מיסוי עסקאות מקרקעין מורכבות, מיסוי קבוצות רכישה, מיסוי קבלנים, מיסוי יזמים, מיסוי איגודי מקרקעין, מיסוי פרויקטי 'פינוי בינוי' וכדומה, טיפול בנאמנויות מקומיות וזרות, טיפול בהעברה בין - דורית של הון משפחתי, גילוי מרצון של הון בלתי מוצהר וכדומה, מע"מ - טיפול בסוגיות מקומיות ובינלאומיות ועוד. 

דיני חברות
date e-mail

דיני חברות (תאגידים). הנפקות, ובכלל זה עסקאות מיזוגים ורכישות בינלאומיות כמו כן ייעוץ באשר לדרכים המיטביות להתמודדות ולהטמעה של הוראות רגולטוריות בפעילות העסקית של התאגיד.

הגבלים עסקיים
date e-mail

עסקאות, שיתופי פעולה, מכרזים והליכים תחרותיים אחרים, וכן ייעוץ בנושא פעולות הנוגעות למונופולים, להסדרים כובלים ולמיזוגים. ייצוג הלקוחות בהליכים מגוונים בפני רשות ההגבלים העסקיים וגורמים שלטוניים נוספים, ובהליכים משפטים הנדונים בפני בית הדין להגבלים עסקיים ובפני בתי משפט אזרחיים בתביעות בעילות לפי חוק ההגבלים העסקיים.
 

העסקת עובדים
date e-mail

ייעוץ לחברות ולבודדים בסוגיות בתחום משפט העבודה וביניהן: ניסוח הסכמי עבודה, חוות דעת ביחס לסוגיות המתעוררות אגב יחסי העבודה, הליכי סיום העסקה וזכויות הנובעות מכך, היתרים לסיום העסקת עובדים או להעסקה תוך חריגה מחוקי המגן, היתרים להעסקת עובדים זרים ומומחים זרים ועוד.

מימוש זכויות רפואיות ומשפטיות
date e-mail

תאונות עבודה, תאונות דרכים, דיני נזיקין ונזקי גוף, אובדן כושר עבודה, זכויות על פי פוליסות ביטוח, זכויות ממוסדות המדינה וכיוצ"ב.

הסדרת רכוש בהורשה
date e-mail

דיני ירושה וצוואות

דיני משפחה
date e-mail

עריכת הסכמי ממון, הליכי גירושין, סכסוכי יורשים וכדומה

מרכז גישור בכל תחומי המשפט האזרחי   date e-mail
ייעוץ משפטי בנושא יחסי עבודה ונושאים נוספים הקשורים לעבודת הרופא  
קורס כתיבת חוות דעת ומתן עדות בפני ערכאות משפטיות

הקניית ידע בסיסי לגבי למערכת המשפט בישראל וכלים לכתיבת חוו"ד רפואית והצגתה בבית המשפט.

קורס גישור מקצועי

רכישת מיומנויות והקניית כלי עבודה ישימים ומקצועיים לניהול משאים ומתנים וקונפליקטים, הבנה והפנמה של הגישור ככלי מקצועי/ניהולי וכתרבות ארגונית.