question

זימון פגישה ייעוץ פנסיוני, ביטוח למקרה נכות ופטירה, פרישה, וביטוח בריאות וסיעוד

question
חזרה לעמוד הראשי
החיסכון הפנסיוני הנו מקור ההכנסה העיקרי בו תלויה רמת החיים במהלך השנים שלאחר הפרישה מעבודה. לצד החיסכון לגיל פרישה, קיימים גם כיסויים ביטוחיים למקרה של נכות ופטירה. נושאי הפנסיה וביטוחי הבריאות והסיעוד מעוררים שאלות רבות לאורך שנות עבודתו של הרופא ולאחריהן, הדורשות הדרכה והתייחסות מקצועית. הר"י מזמינה את הרופאים לקבוע פגישות ייעוץ ושירות עם יועצים אובייקטיבים ובלתי תלויים המתמחים בנושא הפנסיה, הכיסוי למקרה של נכות ופטירה ופרישה, וכן ביטוח בריאות וסיעוד. לפרטים על היועצים השונים הקליק/י על שם היועץ.
לפרטים נוספים ולקביעת פגישת ייעוץ ניתן ליצור קשר עם לאה ויטה בטלפון: 03-6100436
                                         
התחוםהיועץ/המומחהתפקידפרטי הפגישה קבע/י פגישה או שלח/י שאלה למומחה
פגישת ייעוץ ובדיקה של ביטוחי בריאות וסיעוד ד"ר בעז ים, גב' שרית בר גיורא – ווי.די.בי. יועצים בע"מ יועצי ביטוח
e-mail

השירות מומלץ לכל הרופאים, שכן כל חברי הר"י מבוטחים בביטוחי בריאות וסיעוד
בפגישה אפשר לדון גם בכיסויים ביטוחיים-רפואיים נוספים (קבוצתיים או פרטיים) בהם מכוסה המבוטח

כולל:
תיאור הממשקים בין הרבדים השונים של ביטוחי הבריאות (קופת חולים; שב"ן; הר"י; ביטוחים פרטיים אחרים)
מיפוי הכיסויים הקיימים לחבר והסבר על תכולתם
ניתוח השפעות הרגולציה החדשה על הסטאטוס הביטוחי של החבר

מיקום: הר"י, רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל תאומים 2, רמת גן

פגישת שיקוף מצב פנסיוני ומצב ביטוחי דן ארז יועץ פנסיוני
e-mail

השירות מומלץ למי שנכלל באחת הקבוצות:
1. רופאים פורשים; 2. שינוי סטטוס בעבודה; 3. מצב בריאותי קשה; 4. שינוי מצב משפחתי אישי.
פגישת שיקוף מצב פנסיוני כוללת התייחסות גם לנושא הביטוחים הפרטיים של הרופא. 

כולל:
סקירת המצב הקיים בקרנות הפנסיה, פנסיה תקציבית, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ועוד תוך התייחסות למסלולי השקעה, מצב אישי ומשפחתי.
ריסק, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. 

עלות הפגישה:  
פגישת שיקוף ראשונית ללא עלות
למעוניינים בהמשך ליווי וטיפול – 3,600 ₪ + מע"מ

הערה:
חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב בקביעת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או בקביעת ייעוץ תכנון פרישה
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: משרדי הר"י, רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל תאומים 2, רמת גן

ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי דן ארז יועץ פנסיוני
e-mail

השירות מומלץ למי שנכלל באחת הקבוצות:
1. רופאים פורשים; 2. שינוי סטטוס בעבודה; 3. מצב בריאותי קשה; 4. שינוי מצב משפחתי אישי.
פגישת ייעוץ וטיפול מצב פנסיוני הכוללת התייחסות גם לנושא הביטוחים הפרטיים של הרופא.

כולל:
סקירת המצב הקיים ויישום המלצות הייעוץ בקרנות הפנסיה, פנסיה תקציבית, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ועוד, תוך התייחסות למסלולי השקעה, מצב אישי ומשפחתי.
ריסק, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. 

עלות הפגישה:  
עלות הפגישה - 3,600 ₪ + מע"מ. סכום זה ישולם במעמד הפגישה ישירות ליועץ.

הערה:
חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב בקביעת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או בקביעת ייעוץ תכנון פרישה
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: ייקבע במעמד תיאום פגישה

פגישת שיקוף מצב פנסיוני ומצב ביטוחי רמי סגמן יועץ פנסיוני
e-mail

השירות מומלץ למי שנכלל באחת הקבוצות:
1. רופאים פורשים; 2. שינוי סטטוס בעבודה; 3. מצב בריאותי קשה; 4. שינוי מצב משפחתי אישי.
פגישת שיקוף מצב פנסיוני כוללת התייחסות גם לנושא הביטוחים הפרטיים של הרופא. 

כולל:
סקירת המצב הקיים בקרנות הפנסיה, פנסיה תקציבית, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ועוד, תוך התייחסות למסלולי השקעה, מצב אישי ומשפחתי.
ריסק, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. 

עלות הפגישה:  
פגישת שיקוף ראשונית ללא עלות
למעוניינים בהמשך ליווי וטיפול – 3,600 ₪  + מע"מ

הערה:
חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב בקביעת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או בקביעת ייעוץ תכנון פרישה
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: משרדי הר"י, רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל תאומים 2, רמת גן

ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי רמי סגמן יועץ פנסיוני
e-mail

השירות מומלץ למי שנכלל באחת הקבוצות:
1. רופאים פורשים; 2. שינוי סטטוס בעבודה; 3. מצב בריאותי קשה; 4. שינוי מצב משפחתי אישי.
פגישת ייעוץ וטיפול מצב פנסיוני הכוללת התייחסות גם לנושא הביטוחים הפרטיים של הרופא.

כולל:
סקירת המצב הקיים ויישום המלצות הייעוץ
בקרנות הפנסיה, פנסיה תקציבית, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ועוד, תוך התייחסות למסלולי השקעה, מצב אישי ומשפחתי.
ריסק, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. 

עלות הפגישה:  
עלות הפגישה - 3,600 ₪ + מע"מ. סכום זה ישולם במעמד הפגישה ישירות ליועץ.

הערה:
חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב בקביעת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או בקביעת ייעוץ תכנון פרישה
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: ייקבע במעמד תיאום פגישה

פגישת שיקוף מצב פנסיוני ומצב ביטוחי באוריינטציה מיסויית רמי סגמן יועץ פנסיוני
e-mail

*השירות מומלץ  למי שחצי שנה לפני פרישה עד חודש לפני מועד הפרישה.
פגישת שיקוף מצב פנסיוני כוללת התייחסות גם לנושא הביטוחים הפרטיים של הרופא ולנושא המיסוי לקראת פרישה.

כולל:
סקירת המצב הקיים: קרנות הפנסיה, פנסיה תקציבית, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ועוד, תוך התייחסות למסלולי השקעה, מצב אישי ומשפחתי.
ריסק, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. 
מידע על זכויות פנסיה ועל אפשרויות המיסוי הקיימות.

עלות הפגישה: 
פגישת שיקוף ראשונית ללא עלות
למעוניינים בהמשך ליווי וטיפול – 3,600 ₪ + מע"מ

הערה:
חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב בקביעת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או בקביעת ייעוץ תכנון פרישה
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: משרדי הר"י, רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל תאומים 2, רמת גן

ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי באוריינטציה מיסויית רמי סגמן יועץ פנסיוני
e-mail

*השירות מומלץ למי שחצי שנה לפני פרישה עד חודש לפני מועד הפרישה    

פגישת ייעוץ וטיפול מצב פנסיוני הכוללת התייחסות גם לנושא הביטוחים הפרטיים של הרופא ולנושא המיסוי לקראת פרישה.

כולל:
סקירת המצב הקיים: קרנות הפנסיה, פנסיה תקציבית, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ועוד, תוך התייחסות למסלולי השקעה, מצב אישי ומשפחתי.
ריסק, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. 
מידע על זכויות פנסיה ועל אפשרויות המיסוי הקיימות.

עלות הפגישה:  
עלות פגישה - 3,600 ₪ + מע"מ, סכום זה ישולם במעמד הפגישה ישירות ליועץ. 

הערה:

חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב בקביעת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או בקביעת ייעוץ תכנון פרישה.
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: ייקבע במעמד תיאום פגישה

ייעוץ ותכנון פרישה עתידית אייל עצמון וישראל עזרא יועצים פנסיוניים
e-mail

מומלץ למי שנמצא מספר שנים קודם לפרישה הצפויה מומלץ 7 עד 12 שנים לפני פרישה.

הייעוץ כולל הפקת תכנית קדם-פרישה מקיפה, הכוללת תמונת מצב עדכנית של מלוא הנכסים הפנסיוניים, תחזית הכנסות והוצאות עד לגיל פרישה ומהפרישה, המלצות לשיפור המצב הקיים על ידי בדיקה כלכלית, בדיקה פנסיונית והתייחסות מיסויית.

כולל:
- תמונת מצב עדכנית של הנכסים הפנסיוניים, בסיס המס שלהם, פרטים על דמי הניהול בתכניות, רמת הסיכון בכל תכנית ושילוב הנכסים שאינם פנסיוניים וההכנסות הנובעות מהם.
- מידע על הפנסיה הצפויה מתוכניות פנסיוניות וסכומים שיעמדו לרשותך בפרישה.
- בדיקת התאמת התוכניות הפנסיוניות לצרכים השונים.
- בדיקת היבטי המס הצפויים בפרישה, על פי המצב האישי, כולל המשך עבודה לאחר הפרישה בפועל.
- בדיקת התכנון התזרימי הצפוי מהתכניות הפנסיוניות בשילוב עם נכסים פרטיים אחרים וההכנסות הצפויות מהם.
- התכנית כוללת פרק נרחב על המלצות לשינויים על מנת להגדיל את סכום החיסכון לגיל פרישה וריכוז תמציתי של ההמלצות, מה נדרש לבצע, מתי ומול איזה גורם.


עלות התכנית:
בהתאמה לטווח הכנסות ברוטו מכל המקורות:
(סכום זה ישולם במעמד הפגישה ישירות ליועץ)

עד 8,000 ₪             2,000 ₪  + מע"מ (במקום 4,000 ₪ + מע"מ)
8,000-15,000 ₪       2,500 ₪  + מע"מ (במקום 5,000 ₪ + מע"מ)
15,000-20,000 ₪     3,500 ₪ + מע"מ  (במקום 6,000 ₪ + מע"מ)
20,000 ₪ ומעלה       7,000 – 4,500 ₪ + מע"מ בהתאם למורכבות התיק


הערה:
חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב לפגישת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או לפגישת ייעוץ תכנון פרישה
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: משרדי סמארט פנסיה במגדל ב.ס.ר 3 (סמוך לקניון איילון ברמת גן)

ייעוץ ותכנון בסמוך למועד הפרישה אייל עצמון וישראל עזרא יועצים פנסיוניים
e-mail

מומלץ לרופאים הנמצאים שלושה חודשים לפני פרישה ועד מועד הפרישה.

הפקת תכנית פרישה מקיפה שכוללת שילוב של שלושה מרכיבים עיקריים בתכנון הפרישה: ייעוץ כלכלי, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ מס בפרישה ותכנון מס. 
קיימת אפשרות למילוי הטפסים למס הכנסה וטיפול בקבלת אישורי המס המתאימים.

כולל:
תמונת מצב עדכנית של התכניות הפנסיוניות השונות, תחזית קצבה מהתכניות, סכומי חיסכון הוניים, תכנון מיטבי של משיכת קצבאות מכל תכנית בהתאם לצרכים,
איכות המוצר הפנסיוני, אפשרות העברה בין-דורית ושיקולי מס, בניית תזרים מזומנים צפוי במונחי נטו, כולל מהכנסות לאחר הפרישה מעבודה כשכיר, מימוש נכון של התכניות הפנסיוניות ובניית תכנית מס אופטימאלית על בסיס סימולציות מס. בנוסף, ניתן לספק שירות של מילוי הטפסים לפקיד השומה וטיפול בקבלתם בפועל.

עלות התכנית:

בהתאמה לטווח הכנסות ברוטו מכל המקורות:
(סכום זה ישולם במעמד הפגישה ישירות ליועץ)
עד 8,000 ₪             2,000 ₪  + מע"מ (במקום 4,000 ₪ + מע"מ)
8,000-15,000 ₪       2,500 ₪  + מע"מ (במקום 5,000 ₪ + מע"מ)
15,000-20,000 ₪     3,500 ₪ + מע"מ  (במקום 6,000 ₪ + מע"מ)
20,000 ₪ ומעלה       7,000 – 4,500 ₪ + מע"מ בהתאם למורכבות התיק


הערה:
חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב בקביעת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או בקביעת ייעוץ תכנון פרישה
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: משרדי סמארט פנסיה במגדל ב.ס.ר 3 (סמוך לקניון איילון ברמת גן)

קורס הכנה לפרישה

הקורס מאפשר להכיר, ללמוד ולדון בצרכים הייחודים לתקופה זו בחיים.
הקורס עוסק בתחומים שונים של החיים, בהיבטים אישיים, חברתיים, פסיכולוגיים והן בהיבטים כלכליים של הפרישה.         

 

למתחם זכויות פנסיוניות