question

זימון פגישה ייעוץ פנסיוני, ביטוח למקרה נכות ופטירה, פרישה, וביטוח בריאות וסיעוד

question
חזרה לעמוד הראשי
החיסכון הפנסיוני הנו מקור ההכנסה העיקרי בו תלויה רמת החיים במהלך השנים שלאחר הפרישה מעבודה. לצד החיסכון לגיל פרישה, קיימים גם כיסויים ביטוחיים למקרה של נכות ופטירה. נושאי הפנסיה וביטוחי הבריאות והסיעוד מעוררים שאלות רבות לאורך שנות עבודתו של הרופא ולאחריהן, הדורשות הדרכה והתייחסות מקצועית. הר"י מזמינה את הרופאים לקבוע פגישות ייעוץ ושירות עם יועצים אובייקטיבים ובלתי תלויים המתמחים בנושא הפנסיה, הכיסוי למקרה של נכות ופטירה ופרישה, וכן ביטוח בריאות וסיעוד. לפרטים על היועצים השונים הקליק/י על שם היועץ.
לפרטים נוספים ולקביעת פגישת ייעוץ ניתן ליצור קשר עם לאה ויטה בטלפון: 03-6100436
                                         
התחוםהיועץ/המומחהתפקידפרטי הפגישה לקביעת ייעוץ קבע/י פגישה או שלח/י שאלה למומחה
פגישת ייעוץ ובדיקה של ביטוחי בריאות וסיעוד ד"ר בעז ים, גב' שרית בר גיורא – ווי.די.בי. יועצים בע"מ יועצי ביטוח
date e-mail

השירות מומלץ לכל הרופאים, שכן כל חברי הר"י מבוטחים בביטוחי בריאות וסיעוד
בפגישה אפשר לדון גם בכיסויים ביטוחיים-רפואיים נוספים (קבוצתיים או פרטיים) בהם מכוסה המבוטח

כולל:
תיאור הממשקים בין הרבדים השונים של ביטוחי הבריאות (קופת חולים; שב"ן; הר"י; ביטוחים פרטיים אחרים)
מיפוי הכיסויים הקיימים לחבר והסבר על תכולתם
ניתוח השפעות הרגולציה החדשה על הסטאטוס הביטוחי של החבר

מיקום: הר"י, רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל תאומים 2, רמת גן

פגישת שיקוף מצב פנסיוני ומצב ביטוחי דן ארז יועץ פנסיוני
date e-mail

השירות מומלץ למי שנכלל באחת הקבוצות:
1. רופאים פורשים; 2. שינוי סטטוס בעבודה; 3. מצב בריאותי קשה; 4. שינוי מצב משפחתי אישי.
פגישת שיקוף מצב פנסיוני כוללת התייחסות גם לנושא הביטוחים הפרטיים של הרופא. 

כולל:
סקירת המצב הקיים בקרנות הפנסיה, פנסיה תקציבית, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ועוד תוך התייחסות למסלולי השקעה, מצב אישי ומשפחתי.
ריסק, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. 

עלות הפגישה:  
פגישת שיקוף ראשונית ללא עלות
למעוניינים בהמשך ליווי וטיפול – 3,600 ₪ + מע"מ

הערה:
חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב בקביעת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או בקביעת ייעוץ תכנון פרישה
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: משרדי הר"י, רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל תאומים 2, רמת גן

ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי דן ארז יועץ פנסיוני
date e-mail

השירות מומלץ למי שנכלל באחת הקבוצות:
1. רופאים פורשים; 2. שינוי סטטוס בעבודה; 3. מצב בריאותי קשה; 4. שינוי מצב משפחתי אישי.
פגישת ייעוץ וטיפול מצב פנסיוני הכוללת התייחסות גם לנושא הביטוחים הפרטיים של הרופא.

כולל:
סקירת המצב הקיים ויישום המלצות הייעוץ בקרנות הפנסיה, פנסיה תקציבית, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ועוד, תוך התייחסות למסלולי השקעה, מצב אישי ומשפחתי.
ריסק, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. 

עלות הפגישה:  
עלות הפגישה - 3,600 ₪ + מע"מ. סכום זה ישולם במעמד הפגישה ישירות ליועץ.

הערה:
חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב בקביעת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או בקביעת ייעוץ תכנון פרישה
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: ייקבע במעמד תיאום פגישה

פגישת שיקוף מצב פנסיוני ומצב ביטוחי רמי סגמן יועץ פנסיוני
date e-mail

השירות מומלץ למי שנכלל באחת הקבוצות:
1. רופאים פורשים; 2. שינוי סטטוס בעבודה; 3. מצב בריאותי קשה; 4. שינוי מצב משפחתי אישי.
פגישת שיקוף מצב פנסיוני כוללת התייחסות גם לנושא הביטוחים הפרטיים של הרופא. 

כולל:
סקירת המצב הקיים בקרנות הפנסיה, פנסיה תקציבית, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ועוד, תוך התייחסות למסלולי השקעה, מצב אישי ומשפחתי.
ריסק, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. 

עלות הפגישה:  
פגישת שיקוף ראשונית ללא עלות
למעוניינים בהמשך ליווי וטיפול – 3,600 ₪  + מע"מ

הערה:
חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב בקביעת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או בקביעת ייעוץ תכנון פרישה
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: משרדי הר"י, רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל תאומים 2, רמת גן

ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי רמי סגמן יועץ פנסיוני
date e-mail

השירות מומלץ למי שנכלל באחת הקבוצות:
1. רופאים פורשים; 2. שינוי סטטוס בעבודה; 3. מצב בריאותי קשה; 4. שינוי מצב משפחתי אישי.
פגישת ייעוץ וטיפול מצב פנסיוני הכוללת התייחסות גם לנושא הביטוחים הפרטיים של הרופא.

כולל:
סקירת המצב הקיים ויישום המלצות הייעוץ
בקרנות הפנסיה, פנסיה תקציבית, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ועוד, תוך התייחסות למסלולי השקעה, מצב אישי ומשפחתי.
ריסק, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. 

עלות הפגישה:  
עלות הפגישה - 3,600 ₪ + מע"מ. סכום זה ישולם במעמד הפגישה ישירות ליועץ.

הערה:
חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב בקביעת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או בקביעת ייעוץ תכנון פרישה
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: ייקבע במעמד תיאום פגישה

פגישת שיקוף מצב פנסיוני ומצב ביטוחי באוריינטציה מיסויית רמי סגמן יועץ פנסיוני
date e-mail

*השירות מומלץ  למי שחצי שנה לפני פרישה עד חודש לפני מועד הפרישה.
פגישת שיקוף מצב פנסיוני כוללת התייחסות גם לנושא הביטוחים הפרטיים של הרופא ולנושא המיסוי לקראת פרישה.

כולל:
סקירת המצב הקיים: קרנות הפנסיה, פנסיה תקציבית, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ועוד, תוך התייחסות למסלולי השקעה, מצב אישי ומשפחתי.
ריסק, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. 
מידע על זכויות פנסיה ועל אפשרויות המיסוי הקיימות.

עלות הפגישה: 
פגישת שיקוף ראשונית ללא עלות
למעוניינים בהמשך ליווי וטיפול – 3,600 ₪ + מע"מ

הערה:
חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב בקביעת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או בקביעת ייעוץ תכנון פרישה
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: משרדי הר"י, רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל תאומים 2, רמת גן

ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי באוריינטציה מיסויית רמי סגמן יועץ פנסיוני
date e-mail

*השירות מומלץ למי שחצי שנה לפני פרישה עד חודש לפני מועד הפרישה    

פגישת ייעוץ וטיפול מצב פנסיוני הכוללת התייחסות גם לנושא הביטוחים הפרטיים של הרופא ולנושא המיסוי לקראת פרישה.

כולל:
סקירת המצב הקיים: קרנות הפנסיה, פנסיה תקציבית, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ועוד, תוך התייחסות למסלולי השקעה, מצב אישי ומשפחתי.
ריסק, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. 
מידע על זכויות פנסיה ועל אפשרויות המיסוי הקיימות.

עלות הפגישה:  
עלות פגישה - 3,600 ₪ + מע"מ, סכום זה ישולם במעמד הפגישה ישירות ליועץ. 

הערה:

חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב בקביעת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או בקביעת ייעוץ תכנון פרישה.
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: ייקבע במעמד תיאום פגישה

ייעוץ ותכנון פרישה עתידית סמארט פנסיה - המרכז לתכנון הפרישה בע"מ - ישראל עזרא, רואה חשבון ויועץ פנסיוני יועצים פנסיוניים
date e-mail

מומלץ למי שנמצא כ-10 שנים לפני הפרישה הצפויה

כתכנון לקראת הפרישה שתכליתו לייעל את התיק הפנסיוני, מבנה ההפקדות הפנסיוניות המיטבי, הצרכים השוטפים עד לפרישה ולאחריה והיבטי המיסוי השוטפים ובפרישה, תוך התייחסות לבסיס התעסוקה (שכיר, עצמאי, בעל שליטה וכד').

החברה מחזיקה ברישיון יועץ פנסיוני תאגיד המבטיח את המחוייבות הבלעדית שלה ללקוחותיה.

תכולת הייעוץ

תכנית הכנה לפרישה הכוללת את ההיבטים הפנסיוניים, ההיבטים הכלכליים וההיבטים המיסויים:

  • תמונת מצב עדכנית של הנכסים הפנסיוניים - פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה וותיקות, קרנות פנסיה חדשות, קופות גמל וקרנות השתלמות - במספר חתכים המהווים בסיס לתכנון: חלוקה בין פיצויים ותגמולים, בסיס המס ליתרות הפנסיוניות, דמי ניהול, מסלולי השקעה, רמת סיכון, השוואה למדדי שוק, מידע מפורט על פוליסות ביטוח וכיסויים ביטוחיים נלווים, מידע על הפנסיה הצבורה בקרנות פנסיה ותחזית לגיל פרישה, תחזית לנכסים הפנסיוניים, ללא הפקדות עתידיות וכולל הפקדות עתידיות, למועד הפרישה ועוד.
  • תכנון כלכלי - של הכנסות שוטפות ועתידיות מנכסים פנסיוניים ומנכסים אחרים לאחר מס, צרכים שוטפים, צרכים מיוחדים ותכנון תזרימי - עד לגיל הפרישה ולאחר מכן לאורך כל שנות תוחלת החיים.
  • תכנון מס מיטבי עד לפרישה, בפרישה ולאורך כל תוחלת החיים, כולל המשך עבודה לאחר הפרישה.
  • פרק המלצות מורחב ומפורט המתייחס לפעילויות שיש לבצע על מנת למקסם את התיק הפנסיוני ולחסוך כסף וריכוז המלצות והנחיות מול מי יש לבצע אותן ומועד הביצוע.
  • מסמכי הנמקה מפורטים בהתאם לדרישות החוק ורישיון החברה.

ניתן לקבל ייעוץ גם בנושא המשך הפקדות לקרן פנסיה וותיקה לאחר צבירת 35 שנות חברות המזכות בפנסיה בשיעור של 70% (בתשלום נפרד).
 

עלות התכנית:
בהתאמה לטווח הכנסות ברוטו מכל המקורות:
(סכום זה ישולם במעמד הפגישה ישירות ליועץ)

עד 8,000 ₪             2,000 ₪  + מע"מ (במקום 4,000 ₪ + מע"מ)
8,000-15,000 ₪       2,500 ₪  + מע"מ (במקום 5,000 ₪ + מע"מ)
15,000-20,000 ₪     3,500 ₪ + מע"מ  (במקום 6,000 ₪ + מע"מ)
20,000 ₪ ומעלה       7,000 – 4,500 ₪ + מע"מ בהתאם למורכבות התיק


הערה:
חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב לפגישת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או לפגישת ייעוץ תכנון פרישה
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: משרדי סמארט פנסיה במגדל ב.ס.ר 3 (סמוך לקניון איילון ברמת גן)

ייעוץ ותכנון בסמוך למועד הפרישה סמארט פנסיה - המרכז לתכנון הפרישה בע"מ - ישראל עזרא, רואה חשבון ויועץ פנסיוני יועצים פנסיוניים
date e-mail

מומלץ לרופאים הנמצאים שלושה חודשים לפני מועד הפרישה

כתכנון פרישה שתכליתו להמליץ על המקורות מהם יש לבקש קצבה ומועד התחלת קבלתה, משיכת סכומים הוניים מהתכניות, בהתאם לצרכים, תכנון מס מיטבי המתייחס למענקי פרישה, מענק שנים עודפות והחזר דמי גמולים מקרן פנסיה וותיקה, מיצוי הטבות במס בתקופת הפנסיה ומילוי טפסים למס הכנסה בפרישה מעבודה ובפרישה לפנסיה (מילוי טפסים כרוך בתוספת תשלום), תכנון המשך עבודה בהיבטי הפקדות פנסיוניות, מס הכנסה וביטוח לאומי.

החברה מחזיקה ברישיון יועץ פנסיוני תאגיד המבטיח את המחוייבות הבלעדית שלה ללקוחותיה.

תכולת הייעוץ

תכנית הכנה לפרישה הכוללת את ההיבטים הפנסיוניים, ההיבטים הכלכליים וההיבטים המיסויים:

  • תמונת מצב עדכנית של הנכסים הפנסיוניים - פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה וותיקות, קרנות פנסיה חדשות, קופות גמל וקרנות השתלמות - במספר חתכים המהווים בסיס לתכנון: חלוקה בין פיצויים ותגמולים, בסיס המס ליתרות הפנסיוניות, דמי ניהול, מסלולי השקעה, רמת סיכון, השוואה למדדי שוק, מידע מפורט על פוליסות ביטוח וכיסויים ביטוחיים נלווים, מידע על הפנסיה הצבורה בקרנות פנסיה ועוד.
  • תכנון כלכלי - של הכנסות שוטפות ועתידיות מנכסים פנסיוניים ומנכסים אחרים לאחר מס, צרכים שוטפים, צרכים מיוחדים ותכנון תזרימי - במועד הפרישה ולאחר מכן לאורך כל שנות תוחלת החיים.
  • תכנון מס מיטבי, כולל המשך עבודה לאחר הפרישה.
  • פרק המלצות מורחב ומפורט המתייחס לפעילויות שיש לבצע וריכוז המלצות והנחיות מול מי יש לבצע אותן ומועד הביצוע.עלות התכנית:
בהתאמה לטווח הכנסות ברוטו מכל המקורות:
(סכום זה ישולם במעמד הפגישה ישירות ליועץ)
עד 8,000 ₪             2,000 ₪  + מע"מ (במקום 4,000 ₪ + מע"מ)
8,000-15,000 ₪       2,500 ₪  + מע"מ (במקום 5,000 ₪ + מע"מ)
15,000-20,000 ₪     3,500 ₪ + מע"מ  (במקום 6,000 ₪ + מע"מ)
20,000 ₪ ומעלה       7,000 – 4,500 ₪ + מע"מ בהתאם למורכבות התיק

מילוי טפסים למס הכנסה בפרישה מעבודה ובפרישה לפנסיה (בתוספת תשלום בעלות מופחתת למי שיבצע תכנית מקיפה)


הערה:
חבר הר"י זכאי לפגישת שיקוף ללא עלות.
חבר שלא מימש הטבה זו, זכאי להנחה בסך 600 ₪ מהמחיר הנקוב בקביעת ייעוץ, ליווי וטיפול מצב פנסיוני ומצב ביטוחי או בקביעת ייעוץ תכנון פרישה
השובר יועבר לחבר לפני הפגישה.

מיקום: משרדי סמארט פנסיה במגדל ב.ס.ר 3 (סמוך לקניון איילון ברמת גן)

בדיקת כדאיות המשך הפקדות לקרן פנסיה וותיקה לאחר 35 שנה ו-70% סמארט פנסיה - המרכז לתכנון הפרישה בע"מ - ישראל עזרא, רואה חשבון ויועץ פנסיוני יועצים פנסיוניים
date e-mail

מאחר והפנסיה בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר מוגבלת לשיעור של 70%, המשקף 35 שנים של חברות בקרן (420 חודשים), המשך הפקדה לקרן מחייב בדיקת כדאיות. במקרה זה, השכר הקובע מחושב על בסיס 420 חודשי הביטוח הטובים ביותר עבורכם. במקרים רבים, למרות ששיעור הפנסיה מוגבל ל-70%, סכום הפנסיה עשוי להיות גבוה יותר מאחר והשכר הקובע ימשיך לעלות גם לאחר צבירת שיעור הפנסיה המירבי. ככל שהגעתם לצבירה של 70%, מומלץ לבצע בדיקה מקיפה של כדאיות המשך ההפקדות לקרן. בדיקה זו יש לבצע על מכלול הפרמטרים הרלבנטיים, לרבות: כל ההפקדות לקרן שבוצעו בעבר, תחזית השכר העתידי שלכם, תחזית לשכר הממוצע במשק, 420 החודשים הטובים ביותר, מענק שנים עודפות והחזר דמי גמולים שיתקבלו בעתיד, ערך ההפקדות לתכנית החילופית וערך המשך ההפקדות לקרן, חבות המס העתידית, כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה ומוות וכד'.

עלות - 2,500 ש"ח + מע"מ.

קורס הכנה לפרישה

הקורס מאפשר להכיר, ללמוד ולדון בצרכים הייחודים לתקופה זו בחיים.
הקורס עוסק בתחומים שונים של החיים, בהיבטים אישיים, חברתיים, פסיכולוגיים והן בהיבטים כלכליים של הפרישה.         

 

למתחם זכויות פנסיוניות