מהדורת ספטמבר 2016

חדשות הר"י

עתירות הר"י ועותרים נוספים נגד פרק הבריאות בחוק ההסדרים

ביום 27.9 קיים בית המשפט העליון דיון בעתירת הר"י נגד פרק הבריאות בחוק ההסדרים לשנים 2015-2016. כידוע, בפרק זה בוטלה שיטת ההחזר בביטוחים המשלימים והפרטיים (סעיף החזר-הסדר) ונאסר על תשלום ישירות לרופא בפעולה שנעשית במסגרת מוסד רפואי פרטי.

בחוק הסדרים זה נכלל גם סעיף "תקופת הצינון", שקובע כי רופא שראה מטופל במסגרת המערכת הציבורית, לא יוכל לטפל באותו מטופל במסגרת המערכת הפרטית במהלך ארבעה עד שמונה חודשים, כפי שייקבע בהמשך בתקנות. סעיף זה הוצא מהליך חוק ההסדרים ועבר בכנסת כחוק נפרד. הסעיף טרם נכנס לתוקף.

עוד במהלך הליך החקיקה בשנת 2015, פעלה הר"י במישורים שונים כדי למנוע את חקיקת הגזירות, לרבות פנייה למשרדי הממשלה, בדיונים בכנסת ועוד. במסגרת זו, אנו ארגנו עצומה של רופאים לשר הבריאות. כמו כן, ערכנו הפגנה מול משרד ראש הממשלה טרם כניסת החוק לתוקף.

אנו שקלנו צעדים שונים במאבקנו, לרבות צעדים ארגוניים. קיימנו דיונים רבים עם קבוצות שונות של רופאים ובסוף החלטנו לפנות לבג"צ.

במהלך הדיון היום הציגה הר"י בפני הרכב השופטים את תמונת המצב הקשה, שבה הממשלה מצרה את מערכת הבריאות הפרטית מבלי להשקיע באופן מספק במערכת הבריאות הציבורית. הר"י עמדה על הפגיעה בנגישות ובזמינות הטיפול הרפואי ועל צמצום האוטונומיה של המטופל לבחור ברופא כאוות נפשו ולפי צרכיו, וזאת כתוצאה מהחוק שנכנס לתוקפו ביולי האחרון.

כבוד ראש ההרכב, השופט אליקים רובינשטיין, אמר בפתח הדיון כי ישנו ספק באשר לאפשרות בית המשפט להתערב במישור החוקתי. עם זאת, הוא הביע פעמיים את הערכתו האישית לעבודת הרופאים, ואף ציין כי לבית המשפט הערכה לרופאים, מסירותם ושליחותם.

בתום הדיון, כבוד בית המשפט קיבל את ההחלטה הבאה (ההדגשות אינן במקור):  

"הגם שמסופקים אנו באשר לאפשרות להתערבות חוקתית, בלא שנכריע כעת, נראה לנו כי לעת הזאת אין די ניסיון שנצבר מן ההסדר החדש, בן פחות משלושה חודשים, ועל כן סבורים אנו כי יש מקום לצבירת ניסיון כזה בטרם הכרעה. אנו דוחים את הטיפול בעתירה בשישה חודשים. עד סוף מארס 2017 יוגשו הודעות עדכון מטעם המדינה וכן הכנסת, העוקבת מן הסתם אחר הדברים, באשר לניסיון הנצבר בהסדר החדש. העותרים וכן המשיבים האחרים יוכלו להגיב תוך 15 יום נוספים. לאחר מכן יוחלט באשר להמשך הטיפול בעתירה. במהלך תקופה זו יש מקום מובהק לדעתנו, כי הצדדים יבואו בדברים לשם הזרקה הדדית של נתונים, גם אם לא ניתן צו על תנאי המזכה בפרטים נוספים. המטרה היא, גם בהמשך לטענות בעתירות לגבי נתוני הליך החקיקה, כי מסד הנתונים יהא הממצה ביותר" (סעיף ג' להחלטה).


אדגיש כי לעמדתנו החלטת בית המשפט הנכבד מחייבת דה-פקטו את הממשלה לקיים הידברות עם הר"י באשר להשלכות חוק ההסדרים, ולא פחות חשוב - להעביר לנו נתונים בכל מה שנוגע ליישום החוק. זהו הישג חשוב במאבקנו עד כה.

בהמשך ובהתאם להחלטת כבוד בית המשפט, בכוונתנו לפנות בזמן הקרוב לממשלה ולכנסת בדרישה כי יסופקו לנו נתונים אודות המתרחש בשטח לאחר כניסת הרפורמה לתוקף, וכן שתיערכנה פגישות עם הר"י על מנת לעמוד על הבעיות השונות.

כמו כן, אבקש מכל רופא/ה אשר נפגעו מהרפורמה בחוק ההסדרים לשלוח לנו נתונים ודוגמאות הממחישים את הפגיעה. בין היתר, נדרש מידע אודות רופאים שסורבו להיכנס לרשימת הסדר כזו או אחרת, התייקרות עלויות של ניתוחים עבור מבוטחים והתערבות של גורמים כלכליים, כגון ביטוחים, בתי חולים פרטיים ומרפאות פרטיות לאשפוז קצר, בשיקול דעת רפואי.

אנו רואים בהחלטה הנוכחית בשורה חיובית בפתח שנת תשע"ז. נמשיך לעדכן בנושא זה.

לקריאת ההחלטה המלאה לחצו כאן.

בברכה,
ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר
ההסתדרות הרפואית בישראל