מהדורת ספטמבר 2016

המועצה המדעית

הכנס השנתי של יו"ר ועדות הבחינה וועדת הבחינות העליונה של המועצה המדעית

ביום א' ה-25.9.16 התקיים הכנס השנתי של יו"ר ועדות הבחינה וועדת הבחינות העליונה של המועצה המדעית. את הכנס פתחה מזכ"ל הר"י, עו"ד לאה ופנר שברכה את כל הנוכחים הפועלים כל השנה בהתנדבות על מנת לוודא שבחינות ההתמחות יהיו טובות.

בהמשך הציג פרופ' פרת, יו"ר המועצה המדעית, את הכשרת הרופא בשנת 2030 וסקר את הרעיונות שניתן ללמוד ממבט אל תהליכים בעולם בתחום החינוך הרפואי בהתמחות בדבר המעבר ממודל התמחות מבוסס תהליך למודל התמחות מבוסס תוצאה; רעיונות אותם החלה המועצה המדעית ללמוד ולבחון התאמתם להתמחות בישראל.

פרופ' שמואל רייס, יו"ר המרכז לחינוך רפואי באוניברסיטה העברית ויו"ר היל"ר, הרחיב בהרצאה מרתקת על נושא הערכה ובחינות בהתמחות הרפואית במודל מבוסס תוצאה.

בחלקו השני של הכנס הציג פרופ' דרור מבורך, יו"ר ועדת הבחינות העליונה, את סיכום בחינות בשנת תשע"ו והרפורמה בערעורים.


כמו כן, דנו בכנס בסוגיות שהעלו ראשי ועדות הבחינה ובאתגרים בבחינות בעתיד.