מהדורת ספטמבר 2016

המכון לאיכות ברפואה מפרסם

choosing wisely - מנהיגים איכות

ביום רביעי 7/9 התקיימה ישיבה בהר"י, אשר נערכת ביוזמתו של פרופ' רן בליצר

יוזמת Choosing Wisely Israel הינה חלק מיוזמה בינלאומית שמטרתה לקדם את איכות הטיפול ואת בטיחות המטופל באמצעות עידוד השיח שבין המטפל והמטופל תוך הימנעות מפרוצדורות רפואיות מיותרות ומזיקות. ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) לקחה על עצמה להנהיג את היוזמה ולהוביל אותה, תחת פרויקט רחב יותר לקידום איכות הרפואה בישראל בשם "מנהיגים איכות". 

ליוזמה שותפים רבים בהר"י, בהם איגודים מדעיים, המכון לאיכות ברפואה, החברה לאיכות ברפואה, החברה למניעת אבחון יתר וטיפול יתר והחברה לחינוך רפואי. מרכיב חשוב נוסף להצלחת היוזמה הוא חבירתם של ארגוני מטופלים אליה בהמשך הדרך, על מנת שיפעלו בצוותא עם הרופאים להפצת מסרי היוזמה ולהטמעת תוצריה בקרב הציבור הרחב.