מהדורת ספטמבר 2016

חדשות הר"י

ניתוק החשמל מצרכנים בעלי חוב - מכתב לשר התשתיות

לאחרונה עולה לדיון ציבורי סוגיית ניתוק החשמל מצרכנים בעלי חוב. בין ההיבטים המורכבים של סוגיה זו ניצב גם ההיבט הרפואי והבריאותי של אותם צרכנים ובני משפחותיהם הנאלצים לחיות ללא חיבור לחשמל, לעתים לפרקי זמן ארוכים.

ההסתדרות הרפואית בישראל שמה לה למטרה לפעול לניתוק הקשר האיום בין עוני לחולי. מדיניות המבוססת על הגישה המודרנית של "בריאות בכל מדיניות"(Health in all policies) , חייבת לקחת בחשבון את הגורם הרפואי והבריאותי בהחלטות שונות של הריבון, וזאת תוך תיאום והידברות בין גורמים מקצועיים שונים. כך גם בנושא ניתוק החשמל מחייבים, אין להתעלם מהשלכות רפואיות ובריאותיות על אותן קבוצות מוחלשות שאין ביכולתן לשלם עבור מוצר צריכה כה בסיסי וחיוני. ניתוק זרם החשמל מביתו של אדם משמעותו פגיעה בבריאותו והחמרת מעגל הקסמים של עוני וחולי. לקריאת מכתבו של יו"ר הר"י בעניין זה לח"כ ד"ר יובל שטייניץ, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.