מהדורת ספטמבר 2016

חדשות הר"י

עתירת הר"י לבג"צ נגד חוק הזנה בכפייה נדחתה

כידוע, בשנת 2015 חוקקה הכנסת חוק שיאפשר לבית משפט מחוזי להתיר הזנה/האכלה בכפייה של אסיר/עציר שובת רעב. הר"י עתרה נגד חוק זה לבית המשפט העליון.

הרינו לעדכן כי, לצערנו, בתאריך 11.9, החליט כבוד בית המשפט לדחות את העתירה בפסק דין ארוך ומנומק. לקריאת מכתב העדכון המלא 

בית המשפט קבע בפסק הדין כי חוק ההזנה בכפייה עומד במבחנים לבחינת חוקתיותו של חוק ומשום כך אין לפסול אותו.

לצפייה בפעילות הר"י בנושא הזנה בכפייה