מהדורת מרס 2016

כרטיס הרופא של הר"י

רשתות וחנויות רבות כבר משתתפות בהנחות בכרטיס הרופא

למחזיקי כרטיס הרופא מומלץ להתעדכן באופן שוטף ברשימת החנויות המעניקות 17% הנחה

לרשימת החנויות