מהדורת מרס 2016

מדיניות ציבורית

החלת הרפורמה בשירות המדינה

ביום 16.3.2016 השתתפו ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר הר"י, ועו"ד לאה ופנר, מזכ"ל הר"י בדיון בוועדה המיוחדת בכנסת לנושא הרפורמה בשירות המדינה בראשות ח"כ רועי פולקמן. נושא הדיון היה החלת הרפורמה ונציבות שירות המדינה על כל המערכת הציבורית.

במכתב ההזמנה לדיון צוין כי הוועדה המיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה עוסקת בקשיים ביישום הרפורמה עליה החליטה ממשלת ישראל בשנת 2013 בהמשך לדו"ח טרכטנברג. מדובר ברפורמה מרכזית ומשמעותית הנוגעת לכל שדרות השירות הציבורי :זמני גיוס, טיפול בסגל בכיר, קציבת כהונות, מבחנים לעובדים, כניסתם של מועמדים חדשים לשירות הציבורי ועיכובים הנגרמים מצד משרדי הממשלה. עוד עוסקת הוועדה בנושאים כגון מניעת מינויים פוליטיים, קליטת סטודנטים במכרזים ציבוריים, ושיפור השירות לאזרח.

בדיון נשאלה השאלה האם יש מקום להחיל את הרפורמה בשירות המדינה על כלל המערכת הציבורית, ובהקשר של מערכת הבריאות גם על קופות החולים ומעסיקים נוספים. ד"ר אידלמן הציג בדיון את עמדת הר"י והתייחס לנקודות השונות ברפורמה הנוגעות לעבודת הרופאים והרופאות בשירות המדינה. ד"ר אידלמן טען כי יש לבחון שאלה זו בהתאם לכל פרמטר ברפורמה כך שתותאם למציאות העבודה של הרופאים.

כמו כן, בהתייחס לנקודות הנוגעות לניהול בתחום הרפואה, הסביר ד"ר אידלמן לוועדה כי מדובר בתחום התמחות-על ברפואה אשר מפוקח על-ידי המועצה המדעית בהר"י ולכן יש לפעול בתיאום עם המועצה בכל הנוגע אליו.

יו"ר הוועדה הודה לד"ר אידלמן על השתתפותו וציין כי הועלו נקודות חשובות שיש לקחתן בחשבון.