מהדורת מרס 2016

חדשות הר"י

מענקי מקצועות במצוקה ופריפריה - 2016

אנו מביאים לידיעתכם את הקריטריונים שנקבעו לאחרונה על ידי משרדי האוצר והבריאות אשר לפיהם יחולקו המענקים לשנת 2016.

אנו שבים ומבהירים כי מאז ניצולו עד תום של הסכום שהוקצה לטובת המענקים בהסכם 2011, מדובר בהקצאת עלות אשר איננה חלק מפרק המענקים על פי הסכם זה והר"י לא הייתה חלק מגיבוש הקריטריונים והכללים ואינה חלק מועדת המענקים.