מהדורת מרס 2016

הלשכה לאתיקה

נייר עמדה חדש של הלשכה - תשובות הדמיה - המידע לרופא, לחולה, לשניהם?

איגוד הרדיולוגים הציג בפני הלשכה לאתיקה שאלה הנוגעת בתפקוד היומיומי של כל רופא רדיולוג. צילומי ההדמיה השונים, כגון צילומי רנטגן, CTMRIPET CT, מיפוי איזוטופים, צנתורים וכדומה, נועדו לסייע לרופא המטפל בחולה כמעבדה לאישוש אבחנה, בדומה לבדיקות דם או פתולוגיה. כיום השתנתה תרבות הבריאות באופן שהמטופלים מקבלים ישירות את תשובות המעבדה וההדמיה, דרך האינטרנט, באמצעות הקוד האישי.

למי שייך המידע? מי צריך לקבל את תשובת ההדמיה? אולי שמירת האוטונומיה של החולה דווקא מחייבת קבלת התשובה תוך כדי שיחה הסבר ועיבוד המידע לכלל אבחנה והחלטות טיפוליות על ידי הרופא המטפל?!

לחצו כאן לטקסט המלא