מהדורת פברואר 2016

המועצה המדעית

מידע לגבי בחינות

הודעות לנבחני שלב א' לגבי שיבוץ באולם הבחינה ישלחו בשבוע הראשון של מאי. רשימות ספרות מפורסמות באתר המתמחים. מועדי בחינות שלב ב' מועד אביב 2016 מפורסמים באתר. לחצו לצפייה במידע כללי לגבי מועדי הבחינות והנחיות.