מהדורת פברואר 2016

המועצה המדעית

ועדת הרופאים העולים של המועצה המדעית קוראת לרופאים לתגובות בנושא

המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית מינתה ועדה חדשה לנושא הרופאים העולים, בראשות יו"ר המועצה המדעית, פרופ' יורם שפירא.

הוועדה תדון בייעול הטיפול ברופאים שהתמחו בחו"ל ומבקשים הכרה במומחיותם בארץ.

הוועדה קוראת לרופאים, נציגי ארגוני העולים, בעלי עניין והציבור הרחב, לפנות אליה ולהציע תגובות ורעיונות לפעולה בתחום זה, בכתב. כל אלו יסייעו לוועדה לעמוד מקרוב על צרכי העולים ולשמוע על היבטים חשובים שטרם הובאו לידיעתה, מנקודת מבטם של העולים ושל העוסקים בתחום. לקול הקורא