מהדורת פברואר 2016

מדיניות ציבורית

הכנסת תרופות מצילות חיים ומאריכות חיים לסל הבריאות

דיון נוסף התקיים בכנסת בתאריך 22.2 בעניין הכנסת תרופות מצילות ומאריכות חיים לסל הבריאות. הדיון היה, כצפוי, טעון וסוער. כל הנוכחים היו מאוחדים למען מטרה משותפת — הרחבה משמעותית של נגישות התרופות מצילות החיים היקרות לכלל האוכלוסייה, חוסר ההסכמה התמקד סביב הדרך הנכונה להשיג זאת.

יו"ר ההסתדרות הרפואית, שלח מכתב לשר הבריאות בו בירך אותו על פעילותו להנגשת תרופות חדשות לציבור, ויחד עם זאת, דרש כי משרד הבריאות יפעל למען הכנסת כל התרופות מצילות חיים לסל הבריאות.

עמדת הר"י כפי שפורטה במכתב, היא שכל זמן שהגבלת סל התרופות אינה מאפשרת להכליל בו תרופות מאריכות חיים, יש להנגיש תרופות אלה באמצעות שב"ן כשלב ביניים ומענה מיידי, ולאפשר רכישת תרופות אלה בחינם לחולים במצב סוציו-אקונומי נמוך, שאינם מבוטחים בשב"ן, זאת, על פי מבחני הכנסה.