מהדורת פברואר 2016

יחסי עבודה

בקשת צד בסכסוך בגין אי הקצאתם של תקנים

ביום 10.11.2015 הגישה הר"י בקשת צד בסכסוך קיבוצי כנגד המעסיקים הציבוריים בגין אי הקצאתם של יתרת התקנים כמתחייב מההסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011.

בית הדין האזורי לעבודה הפנה את הצדדים לדיון בועדת הליווי לצורך בדיקת אופן יישום הקצאת התקנים שהתאם להסכם הקיבוצי ועל מנת לנסות ולהגיע לפיתרון מוסכם.

ביום 6.1.2016, התקיימה פגישה במסגרת ועדת הליווי בין הר"י לבין נציגי משרד האוצר, משרד הבריאות, הכללית והדסה ואולם לא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות כלשהן.

משכך, ביום 11.2.2016 התקיים דיון לגופו של עניין בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בפני כב' השופט דורי ספיבק ובו נשמעו עדויות הצדדים בהליך המשפטי.

לאחר הגשת הסיכומים מטעם הצדדים, צפוי בית הדין לתת את פסק דינו בסוגייה זו של הקצאת יתרת תקני ההסכם הקיבוצי.