מהדורת פברואר 2016

המכון לאיכות ברפואה מפרסם

על אודות המכון

המכון לאיכות ברפואה, מיסודה של ההסתדרות הרפואית בישראל, ישמש כגוף המרכזי והמוביל במדינת ישראל, אשר תפקידו לקבוע את חוות הדעת המקצועית, המדעית והמוסכמת, בכל תחומי הרפואה בישראל.

המכון לאיכות ברפואה, יפרסם את חוות דעתו המקצועית עבור קהילת הרפואה בישראל (רופאים, אחיות, גורמי ממשל, והציבור הרחב) בכל אותם נושאים בהם עלה הצורך להביע דעה מקצועית ברורה ובהירה, אם כיון שמדובר בנושא המעורר מחלוקת שפורסמו בגינו דעות הסותרות זו את זו, ואם כיון שמדובר בנושאים חדשניים שטרם גובשה דעה אחידה לגביהם.

תרומתו הייחודית ויכולתו של המכון לאיכות ברפואה לקבוע דעה מנחה ומחייבת בתחומים אלו תנבע מהיותו:

  1. מדעי ובלתי תלוי – המכון מתוקף מעמדו אינו כפוף ואינו מחויב לאף גורם כלשהו, מלבד האמת המדעית כפי שהיא.
  2. מוביל לדעה מוסכמת  – המכון מתוקף היותו שייך להסתדרות הרפואית, הינו מייצג את כלל הרופאים בישראל, והינו היחיד שיכול לפעול להגיע לדעה מוסכמת בין הדסיפלינות הרפואיות השונות.

בתפקידו זה יממש את חזונם של האבות המייסדים של ההסתדרות הרפואית, אשר קבעו עם בישיבת הייסוד להקמתה לפני 100 שנים (11.1.1912): "מטרותיה של האגודה העתידה צריכות להיות, ראשית כל שיתוף פעולה מדעי.. צריכה האגודה המאחדת את הרופאים מבחינה מקצועית להיות המקום בו יתבררו שאלות בעלות אופי פרופסיונאלי..."

בפעילותו זו, המכון לאיכות ברפואה יקדם בראש ובראשונה את הרפואה הציבורית בישראל, אשר תתברך בתוספת משמעותית לשיח היומי יומי, של קול חדש, בר סמכא, מקצועי ומדעי הפוסק ומסדר את הדעה הציבורית, וזאת בהתאם למטרותיה של ההסתדרות הרפואית בישראל.