מהדורת ינואר 2016

המכון לאיכות ברפואה

נייר עמדה חדש: המלצות לבדיקת HIV בהריון

המחלה

נגיף ה-HIV גורם למחלה כרונית אשר ללא טיפול תוחלת החיים שלה היא כ-10 שנים. עם טיפול מוקדם תוחלת החיים כיום יכולה להתקרב לזו של האוכלוסייה הכללית. כאשר אישה נשאית של המחלה הינה בהריון סיכויי העברת הנגיף לילוד במהלך ההיריון והלידה הינם כ-15-30% אם אינה מטופלת. כיום, אם המחלה מאובחנת בתחילת ההיריון וניתן טיפול אנטי ויראלי לאם, ניתן להקטין את סיכון העברת הנגיף לילוד לפחות מ-0.5%. כמו כן באבחון מוקדם של הנשאות באשה ההרה ניתן להמליץ על אי-הנקה ובכך למנוע עוד ערוץ הדבקת הילוד.

הבדיקה

בבדיקת הדם לאבחון HIV נבדקים הן נוכחות נוגדנים לווירוס והן נוכחות אנטיגן ויראלי p24. שילוב זה מאפשר אבחון מוקדם של הדבקה בנגיף עוד בטרם הופיעו נוגדנים ספציפיים. הרגישות של בדיקת ה-Architect המבוצעת בארץ הינה 99.94%-100% והסגוליות 99.5%. את הבדיקה יש לבצע במהלך ההיריון, עם עדיפות לביצוע בטרימסטר ראשון, וזאת לצורך אבחון נשאות הנגיף. אבחון מוקדם מאפשר התחלת טיפול תרופתי באם לצורך מניעת העברת הנגיף לילוד.

מהדורת 2015

לחצו כאן לטקסט המלא


המכון לאיכות ברפואה, מיסודה של ההסתדרות הרפואית בישראל, משמש כגוף המרכזי והמוביל במדינת ישראל, אשר תפקידו לקבוע את חוות הדעת המקצועית, המדעית והמוסכמת, בכל תחומי הרפואה בישראל.

המכון לאיכות ברפואה, יפרסם את חוות דעתו המקצועית עבור רופאים, אחיות, גורמי ממשל, והציבור הרחב, בכל אותם נושאים בהם עלה הצורך להביע דעה מקצועית ברורה ובהירה, בין שמדובר בנושא המעורר מחלוקת שפורסמו בגינו דעות הסותרות זו את זו, ובין שמדובר בנושאים חדשניים שטרם גובשה דעה אחידה לגביהם.

תרומתו הייחודית ויכולתו של המכון לאיכות ברפואה לקבוע דעה מנחה ומחייבת בתחומים אלו תנבע מהיותו:

  1. מדעי ובלתי תלוי – המכון מתוקף מעמדו אינו כפוף ואינו מחויב לאף גורם כלשהו, מלבד האמת המדעית כפי שהיא.
  2. מוביל לדעה מוסכמת – המכון מתוקף היותו שייך להסתדרות הרפואית, הינו מייצג את כלל הרופאים בישראל, והינו היחיד שיכול לפעול להגיע לדעה מוסכמת בין הדסיפלינות הרפואיות השונות.

בתפקידו זה יממש את חזונם של האבות המייסדים של ההסתדרות הרפואית, אשר קבעו בישיבת הייסוד להקמתה לפני 100 שנים (11.1.1912): "מטרותיה של האגודה העתידה צריכות להיות, ראשית כל שיתוף פעולה מדעי... צריכה האגודה המאחדת את הרופאים מבחינה מקצועית להיות המקום בו יתבררו שאלות בעלות אופי פרופסיונאלי..."

בפעילותו זו, המכון לאיכות ברפואה יקדם בראש ובראשונה את הרפואה הציבורית בישראל, אשר תתברך בתוספת משמעותית לשיח היומיומי, של קול חדש, בר סמכא, מקצועי ומדעי הפוסק ומסדר את הדעה הציבורית, וזאת בהתאם למטרותיה של ההסתדרות הרפואית בישראל.