מהדורת ינואר 2016

העשרה ופנאי

הרופאים הגמלאים מוזמנים לכנס הזהב של הר"י – 13-16 במרס בים המלח

הר"י עורכת כנס גמלאים אחת לשנה. הרופאים הגמלאים מוזמנים להתעדכן בהרצאות מדעיות בשילוב פעילויות חברתיות ותרבותיות.