מהדורת ינואר 2016

כרטיס הרופא של הר"י

דעה: מעבר רופא מעצמאי לחברה והאם מותר לרופא להתאגד כחברה בע"מ

 

זהו, אפשר לנשום לרווחה. מסתמן כי הפרק שדן במיסוי חברות ארנק הוסר מתוך טיוטת חוק מההסדרים לשנים 2015-2016 ולפיכך מתחדש הדיון בדבר דרך ההתאגדות הרצויה לפעילותם של רופאים - כיחיד או כחברה.

אז מהי חברת ארנק – תחילה, בואו נרענן לעצמנו. חברת ארנק היא חברה המעסיקה בדרך כלל עובד אחד שהוא גם בעליה היחיד, הוא לרוב בעל הכנסה גבוהה ועבודתו היא באופן מסורתי כעצמאי. שימוש בחברת ארנק יוצר לבעליו הפחתה בתשלומי מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי.

על פי רוב אין פעילות כלכלית עצמאית בחברת ארנק, והחברה מספקת את אותו שירות שהיה בעליה מספק לו היה עצמאי ולכן תכליתה העיקרית היא הפחתת תשלומי המס לבעליה.

מקור שמה של חברת הארנק הוא בדרך פעילותה - ההכנסה של בעליה נכנסת אל החברה כאל ארנק, ממנו הוא מושך דיבידנדים כאשר הוא זקוק לכסף.

חברת ארנק צוברת את הרווחים שלא שולמו לבעליה באמצעות שכר. על רווחים אלו משלמת החברה מס חברות בשיעור של 26.5% בלבד. שיעור מס זה מהווה כ־55% בלבד מסך תשלום המס השולי שהיה מוטל על בעליה כעצמאי (שיעור מס שולי של 48%-50%).

בעת משיכת יתרת הרווחים כאמור, מהחברה אל בעליה, ישנו תשלום מס נוסף - מס דיבידנד בשיעור של 30%.

רשות המסים דרשה להטיל מס על בעלי השליטה בחברת ארנק, באמצעות הטלת מס על הרווחים הלא מחולקים שנצברו בחברה.

כמו כן, באמצעות שימוש בחברת ארנק עשויה להיות הפחתה משמעותית בתשלומי ביטוח לאומי (בכפוף לתקרה), שכן מס זה אינו חל על חברות.

יחד עם זאת, יש אמת בטענה כי פעילותו של רופא אינה עולה בקנה אחד עם ההגדרה של חברת ארנק, אולם יפה מידה של זהירות.

לקריאת המאמר

רו"ח ארז כהן, משרד חגואל שמי ושות' רואי חשבון.

בוגר רשות המיסים. במשך 12 שנים כיהן כסמנכ"ל הכספים של קבוצת מדנס המלווה את אוכלוסיית הרופאים בישראל.

חגואל שמי ושות' רואי חשבון משרד רואי חשבון הפועל משנת 1985 עוסק במגוון שירותי ראיית החשבון לרבות ייעוץ פיננסי וכלכלי.

המשרד מתמחה במקצועות הרפואה, התמחות הנשענת על היכרות עמוקה עם מגוון הרופאים ממתמחים ועד בכירים.

לקביעת פגישת ייעוץ עם הרו"ח בכל עניין פיננסי ניתן להיכנס לאתר למתחם הייעוצים