מהדורת ינואר 2016

עדכונים שוטפים

הר"י תרגמה חלקים נבחרים מהאתר לערבית ורוסית

 

באתרים ברוסית ובערבית ניתן למצוא חומרים בנושאים: חברות בהר"י, התמחות רופאים, שכר ויחסי עבודה, מבחן סטאז'-רישוי ואתיקה רפואית.

לאתר בערביתלאתר ברוסית